Bedre trafikksikkerhet

Arbeidet med utvidelse av atkomstveien til Straumen Barnehage er ferdig, og veien er åpnet igjen. Det er også satt opp et stengsel ved en kryssende snarvei, for å forhindre at syklister kjører rett ut i veibanen når de skal krysse denne på vei til skolen.

Vei til Straumen Barnehage er utvidet, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten

FERDIG. Slik ser det ut etter at atkomstveien til Straumen Barnehage er utvidet.

Bredere vei

Veibanen er utvidet med ca. 0,5 meter, og autovernet er flyttet  0,75 meter inn i fortaussonen mot skolen. Fortauet er utvidet tilsvarende mot skolen, slik at opprinnelig brede for gående og syklende er opprettholdt.

Veien har nå en totalbredde på ca. 5,5 meter, regnet fra kant autovern til ytterkant grusskulder.

Dette innebærer at vegbredden er økt med ca. 1,25 meter.

Trafikksikkerhet

Bakgrunnen for dette prosjektet er at den smale veien kunne medføre trafikkfarlige situasjoner med biler til og fra barnehagen samtidig som barn krysser veibanen mellom skolen og barnehagen.

Tiltaket er tatt inn i kommunens trafikksikkerhetsplan, og formannskapet har forskuttert 620.000 kroner i påvente av midler fra aksjon skoleveg.

Utredes bedre

Saken ble behandlet i formannskapet 12. mai i år, og samtidig som politikerne bevilget omsøkt beløp, vedtok de følgende merknad:

Trafikkproblemene ved Straumen skole og barnehage må sees i sammenheng og utredes bedre. Formannskapet anser at trafikksikkerhetsproblemer må ivaretas også for skolebarna.

Sperreport ved skolevei Straumen, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten

Fartsdemper for sykkeltrafikk

Nederst ved denne veien kommer det en kryssende snarvei fra boligområdene. Denne brukes mye av syklister på vei til skolen, og som et ledd i å øke trafikksikkerheten er det satt opp et stengsel (bildet), slik at man må bremse ned og stoppe opp før man krysser veien.

Sist oppdatert den 09. september 2015