Barnevernet styrkes

Fylkesmannen i Nordland har innvilget en søknad fra Sørfold kommune som gjelder kommunalt barnevern, og tildeler 239.000 kroner til styrking av barneverntjenesten med en halv stilling.

NAV-leder Elisabeth Laksosnes

FÅR STØTTE. NAV-leder Elisabeth Laksosnes har på vegne av Sørfold kommune søkt Fylkesmannen i Nordland om midler til å styrke barneverntjenesten. Nylig kom meldingen om at søknaden er innvilget.

Nye stillinger
I årets statsbudsjett er det satt av 205 millioner kroner til styrking av det kommunale barnevernet i 2013.

Hoveddelen av opptrappingen skal gå til nye stillinger, og i tillegg skal barnevernet styrkes gjennom kompetanse – og samhandlingstiltak.

Det er Fylkesmannen som har ansvaret for søknadsbehandling og fordeling av midler i det enkelte fylke, og midlene ble utlyst med søknadsfrist 18. februar.

Politiske forankret
NAV-leder Elisabeth Laksosnes har sendt inn søknad på vegne av Sørfold kommune, og saken er behandlet i både driftsutvalget, formannskapet og kommunestyret, som alle støtter søknaden.

Nå har gladmeldingen kommet om at søknaden er innvilget med kroner 239.403,50. Pengene skal brukes til å styrke barnevernet med 0,5 stilling med virkning fra 1. april i år.

I begrunnelsen for søknaden skriver NAV-lederen blant annet følgende:

Mange utfordringer
–  Barnevernet i Sørfold står foran mange utfordringer i tiden fremover. Tjenesten har få ansatte og er derfor svært sårbar i forhold til sykefravær, ferieavvikling og lignende. 

Videre har kommunen fått et større ansvar i forbindelse med omorganisering av Bufetat region nord.

Det gis ikke lenger veiledning til kommunale fosterhjem, og Bufetat har lagt ned de familiebaserte tiltakene.

Tilsyn i andre kommuner
Barnevernet i Sørfold har også tilsyn i fosterhjem i andre kommuner.

I tilsagnsbrevet fra Fylkesmannen i Nordland går det fram at det for Nordland er innvilget midler til 13,3 stillinger.

Sist oppdatert den 09. september 2015