Barneverntjenesten

Barneverntjenestens hovedoppdrag er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto.

Barneverntjenesten er samlokalisert med NAV Sørfold og har kontor på Rådhuset, Straumen.

Kontaktinformasjon:

Postadresse:

  • Barneverntjenesten i Sørfold kommune, Rådhuset, 8226 Straumen
  • Leder av barneverntjenesten er Bente Trones tlf.: 5555 3333/948 86 756.
  •  E-post.: bente.trones@nav.no

Saksbehandlere i barneverntjenesten:

Barneverntjenesten følger NAV-kontorets åpningstider: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: Kl. 10.00-14.00. Onsdager stengt.

Alarmtelefon for barn og unge 116111

Skjema for bekymringsmelding, som kan lagres og skrives i på PC, trenger bare underskrift for hånd:

Bekymringsmelding for private meldere

Bekymringemelding for offentlige meldere

Brosjyre om fosterhjem

Sist oppdatert den 10. mars 2016