Kurs i livreddende førstehjelp

Etter planen vil bassenget i Sørfoldhallen være klart til bruk igjen 22. oktober. Dagen etter blir det kurs i hjerte - og lungeredning, og i år tilbys kurset også til privatpersoner i tillegg til lag og foreninger.

Livredningskurs i Mørsvik

Fra livredningskurs i bassenget ved Mørsvik oppvekstsenter.

Obligatorisk kurs
Årlig livredningskurs er obligatorisk for alle som skal være badevakter i basseng. Og dette gjelder både for skoler, lag og foreninger som leier seg bassengtid og de som er ansvarlig for åpent folkebad.

Tilbys også til privatpersoner
I år tilbys kurset også til privatpersoner som har behov for å friske opp sine kunnskaper i livreddende førstehjelp.

Vikar eller foreldrekontakt
Tilbudet er spesielt rettet mot de som kan tenke seg å være vikar som badevakt i løpet av året, eller som skal være med å arrangere en aktivitet i bassenget for barn eller voksne.

-  Av og til får vi henvendelse fra klasser som ønsker å leie bassenget som en sosial aktivitet på ettermiddagstid, og da er det nyttig om noen av foreldrene kan være badevakter. Dette er et konkret eksempel på at flere enn idrettslag og skoler kan ha behov for kurs, sier idrettsleder Steinar Strand.

Interesserte kan kontakte ham før 19. oktober. Tlf. 75 68 53 34/476 34 955 eller steinar.strand@sorfold.kommune.no

Teoretisk og praktisk
I tillegg til teoretisk innføring i grunnleggende hjerte – og lungeredning blir det også praktisk livredning i bassenget på kurset.

Kursleder er Åge Nystadbakk fra Fauske Svømmeklubb.

Livredningskurs for privatpersoner og deltakere fra lag og foreninger: Tirsdag 23. oktober kl. 18.00-21.00  i speilsalen og bassenget, Sørfoldhallen.

For ansatte i skolene blir det eget kurs onsdag 24. oktober.

Etter planen vil folkebadet starte opp 25. oktober. Bassenget har vært stengt siden 1. mai på grunn av nødvendig renovering.

Også kurs i Mørsvik
Det blir også livredningslurs i Mørsvik. Dette blir sannsynligvis i uke 44.

Sist oppdatert den 09. september 2015