Begrenset saksbehandlingskapasitet

På grunn av vakanse og nyansettelser er det redusert saksbehandlingskapasitet ved teknisk/næring. –Men vi regner med å være fullt bemannet fra 1. november, sier kommunalsjef Kurt Hjelvik.

Illustrasjon byggesak

To stillinger er for tiden ubesatt

Ingeniør plan og byggesak Eirik Stendal har sluttet etter 9 år i Sørfold, og denne stillingen er lyst ledig med søknadsfrist 1. august. 

Det vil derfor ta noe tid før ny person er på plass.

Pr. 28. juli har det meldt seg 11 søkere til den ledige stillingen.

Fra jordskifterett til Rådhus

Bjarte Lindelid Andreassen er ansatt som ny ingeniør geodata etter Margit Njurholt, som sluttet for en tid tilbake.  Han kommer fra stilling som overingeniør i Indre Sogn Jordskifterett, og starter i Sørfold senest 1. november.

Med andre ord vil begge dise stillingene stå ubesatt det meste av høsten, og dette gjør at saksbehandlingskapasiteten er begrenset innnenfor områdene geodata (oppmåling og annet etter matrikkelloven) og plan/byggesak.

Vi beklager dette.

 

Sist oppdatert den 28. september 2017