Beitegjerde kommer

De siste ukene har det vært mye sau i boligområdene på Straumen. Kommunestyret har nå bevilget penger til utmarksgjerde, som vil bli oppført fra eksisterende gjerde ved kommunegrensen mot Fauske og ned til Straumvatnet.

Sau på Straumen

Sau er et vanlig syn i boligområdene på Straumen om dagen. Denne lille karen stilte villig opp til fotografering.

Kommunen har gjerdeplikt

Beiteområdet for disse sauene er på Harlifjell, men en del av dem trekker ned i boligområdene i hager og ved hus. Dette er problematisk både for bønder og beboere.

Det er slått fast at Sørfold kommune har gjerdeplikten for sin eiendom på Strømhaug mot felles beiteområde i utmark, og kommunestyret har bevilget 480.000 kroner til materiell og oppføring av utmarksgjerde.

Materiell til gjerde er bestilt

Landbrukskonsulent Kurt Peder Hjelvik opplyser at entreprenør er engasjert til oppdraget.

Umiddelbart etter at vedtak om finansiering var fattet, ble alt materiell til gjerdet satt i bestilling, og entreprenøren har også befart traséen sammen med grunneiere og er klare for rydding av denne.

Så snart materiellet er levert, vil de gå i gang med oppføring av gjerdet.

Hindrer ikke ferdsel i turområder

Hjelvik understreker at gjerdet vil bli utformet på en måte som ikke hindrer allmenhetens tilgang til de fine og mye brukte turområdene i Harlifjell.

–  Gjerdet får totalt fem gjerdeklyv (trapp opp og trapp ned),  samt port over skogsvei, sier han.

Vis aktsomhet

Inntil gjerdet er på plass og sauene er drevet inn på rett side av dette,  ber vi alle vise aktsomhet overfor sauene. 

De kan være vanskelig å se i grøfter og gress, og hopper raskt ut i veien.  Så kjør forsiktig for å unngå påkjørsler.

Sauer i boligområdene på Straumen

Denne bilen ser fin ut. Skal vi ta en tur?

Sist oppdatert den 09. september 2015