Ber om bedre skilting

Idrettsleder Steinar Strand ber Bodø Trafikkstasjon se på mulighetene for å sette opp 3 skilt langs fylkesvei 616 for å vise vei til Lakselva idrettsanlegg og Seljeåsen skianlegg. – Mange kjører feil, sier han.

Veikryss ved Straumen

HVOR KJØRER VI? Dette er krysset ved søndre innkjøring mot Straumen. Her står det ingen skilt til Lakselva eller Seljeåsen.

Mange havner på Elkems område
–  For fastboende er stedene godt kjent, men for besøkende på campingplassen og tilreisende brukere på Lakselva og i Seljeåsen er det vanskelig å finne fram.

Mange kjører feil og havner inne på området til Elkem Salten, skriver idrettsleder og folkehelsekoordinator Steinar Strand i et brev til Bodø Trafikkstasjon.

Prosjekt for økt bruk
Han opplyser også at han for tiden arbeider med et prosjekt for å øke bruken av disse aktivitetsområdene.

–  Blant annet skal vi i samarbeid med IL Siso sette opp en stor informasjonstavle på skistadion, og skilte og merke turløyper i området, også for sommerbruk.

Bedre skilting langs veien fram til anlegget vil bedre tilgjengeligheten til anleggene, spesielt Seljeåsen, sier Strand.

Informasjonstavle oppdateres
Like før Salten Byggservice står det en informasjonstavle som presenterer bedriftene i Trollbukta industriområde.

Der står fortsatt rosebedriften Sisoflor, som er nedlagt og skal fjernes fra tavla.

–  Da kan vi bruke den ledige plassen til å informere om Seljeåsen i stedet, sier Steinar Strand.

Infotavle industriområde

INDUSTRIOMRÅDE. Her skal skiltet om Sisoflor skiftes ut med et tilsvarende om Seljeåsen skianlegg, med pil som peker i samme retning som Lakselva. Denne tavla er det kommunen selv som har satt opp og er ansvarlig for.

Sist oppdatert den 09. september 2015