Ber om fartsdump

Både beboere i området og klassekontakter ved Straumen skole er bekymret for trafikkforholdene rundt barnehagen og skolen. – Vi ønsker fartsdump, skriver rektor Arve Antonsen i et brev til teknisk/næring.

Bom ved snarvei

Denne bommen ble satt opp for et par år siden for å hindre at syklister kommer brått ut i veibanen når de krysser den på vei til skolen. Nå etterlyses flere tiltak for økt trafikksikkerhet i området.

Sikrere skolevei

–  VI ønsker fartsdump ved fotgjengerovergangen der gangstien kommer ut på veien.

Dette er et tiltak som vil gi bedre trafikksikkerhet på skoleveien, skriver rektor Arve Antonsen, som har hatt møte med skolens klassekontakter om denne saken.

Bredere vei har ført til økt fart

Gøran Olsen er en av beboerne i området. Han har også skrevet brev, der han uttrykker bekymring.

–  Mange biler holder stor fart, høyere enn tillatt hastighet på 40 km i timen.  Og da veien ble bredere, ble hastigheten enda høyere, siden man ikke lenger trenger å ta hensyn til møtende trafikk. Mange barn krysser veien her, og forhøyet gangfelt med skilting kan være en mulig løsning.

Mellomveien mangler gatelys

Olsen påpeker også behov for gatelys i Mellomveien.

– De fleste som bor på sørsiden av sentrum bruker Mellomveien som transportåre, når de skal til barnehage, skole eller hall. Og dette er en av få veier på Straumen uten gatelys, skriver han.

Mulig å sette opp lys

I et felles svarbrev til Straumen skole og til Gøran Olsen sier kommunalsjef Kåre Isaksen at han ser problemet som påpekes med biltrafikken og barn som krysser veien.

–  Vi kan sette opp lys i eksisterende stolper i Mellomveien så snart kraftlaget har kapasitet. Når det gjelder øvrige tiltak, må disse avventes til det blir barmark.

I mellomtiden bør det utarbeides en enkel plan hvor både veien opp til barnehagen og skolen er vurdert, og det kan også bli aktuelt med foreløpige tiltak, skriver Kåre Isaksen.

Tiltak gjennomført i 2011

Isaksen opplyser også at ble gjennomført flere tiltak for å bedre trafikksikkerheten i dette området i 2011, ved hjelp av trafikksikkerhetsmidler.

Mer om dette i vårt nyhetsarkiv:

Bedre trafikksikkerhet

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015