Ber om lister til kommunevalget

Partienes frist for å sende listeforslag til kommunen er 31. mars. – Jeg er opptatt av at vi får minst like mange lister som sist, det er viktig for lokaldemokratiet med bredde, sier ordfører Lars Evjenth.

Ordfører Lars Evjenth

Lars Kr. Evjenth stiller som Arbeiderpartiets ordførerkandidat også for kommende valgperiode. Han er også leder i valgstyret, og håper på minst like mange valgmuligheter for velgerne som sist.

Utfordrende tider i kommunesektoren

–  Jeg tenker på at innbyggerne i Sørfold skal ha valgmuligheter. Vi går utfordrende tider i møte på grunn av kommunereformprosessen. Jeg er derfor glad for at det både i posisjon og opposisjon stiller erfarne folk på listene, blant annet stiller Turid Willumstad for Høyre.

Dette sier ordfører Lars Evjenth.

Kommunen  v/valgansvarlig  har nylig sendt brev til politiske partier i Sørfold, med informasjon om høstens kommunestyrevalg. Brevet er sendt til samtlige partier som stilte med valgliste ved kommunestyrevalget i 2011, og disse er:

  • Sørfold Arbeiderparti
  • Sørfold Høyre
  • Sørfold Senterparti
  • Sørfold Sosialistisk venstreparti
  • Sørfold Fremskrittsparti

31. mars er absolutt frist for listeforslag

Valgdagen er mandag 14. september.  Som i 2013 blir det ikke søndagsvalg. Det er heller ikke foreslått endringer i valgkretsene.

Partienes frist for listeforslag er tirsdag 31. mars kl. 12.00. Denne fristen er absolutt.

–  Lister kan leveres på e-post eller fax. Dersom dere gjør det slik, må originale underskrevne lister leveres/sendes i posten så snart som mulig, heter det blant annet i brevet.

Etter at fristen er utløpt, kan forslagsstillere kun gjøre endringer på listeforslagene som er nødvendige for å bringe listeforslaget i samsvar med lovens krav, slik det går fram av Valgforskriftens  § 15.

Fristen for å trekke tilbake et listeforslag er 20. april kl. 12.00, jfr. Valgloven § 6-5.

Kommunal- og regionaldepartementet har egen valgside som oppdateres jevnlig med informasjon om valget:

valg.no

F.v. Lisbeth Bernhardsen og Lillian Martinussen

Valgansvarlig i Sørfold er Lillian Martinussen (t.h.), med Lisbeth Bernhardsen (t.v.) som stedfortreder. Her minner de om at alle som skal stemme må stå i manntallet.

Sist oppdatert den 09. september 2015