Ber Språkrådet vurdere veinavn

Forslag til nye veinavn i Sørfold har vært på høring, og det har kommet inn mange innspill. Kommunen ber Språkrådet vurdere skrivemåten for en del nye navneforslag.

Dette kan bli Vinterveien

Flere beboere i Seljeåsen opplyser at denne veien fra gammel av betegnes som Vinterveien, og de ber om at dette blir det offisielle veinavnet.

Stort engasjement om veinavn

Steinar Strand er prosjektleder for Sørfold kommunes veinavnprosjekt. Med seg i prosjektgruppa har han Margit Njurholt, Eirik Stendal og Kåre Isaksen.

 I samarbeid med grendeutvalgene er det gjennomført åpne møter over hele kommunen, for å informere om prosjektet og ta i mot konkrete forslag.

Med høringsfrist 9. mai ble et samlet forslag til nye veinavn presentert her på hjemmesiden, og det har kommet innspill fra 13 enkeltpersoner samt Tørfjorden grendeutvalg.

Språkrådet må godkjenne

Steinar Strand takker for disse innspillene, og håper det blir mulig å ta tilbakemeldingene fra beboerne til følge, men presiserer at kommunen ikke står fritt til å sette veinavn.

–  Alle nye navn må godkjennes av Språkrådet. Før kommunestyret kan behandle saken og fastsette veinavn, må vi vente på tilbakemelding fra Språkrådet, sier han.

Konkret er Språkrådet bedt om å vurdere følgende veinavn:

  • Sommarveien (Røsvik)
  • Vinterveien (Seljeåsen)
  • Jektvollen eller Jektvollveien (Røsvik)
  • Evjen
  • Trolldalsveien (gammelveien mellom Helland og øvre Evjen, Trolldalsvatnet ligger ved denne veien)
  • Enganveien
  • Øvermo (Styrkesnes)
  • Megårdsveien
  • Nordfjord.

 

Sist oppdatert den 09. september 2015