Musikkbingen på plass

Den nye musikkbingen er på plass ved Sørfoldhallen. Den har fått fundament og strømtilkobling, og er klar til bruk.

Elever ved Straumen skole prøver musikkbingen

FØRST UT. Disse elevene fra Straumen skole fikk nylig æren av å bli de aller første som tok bingen i bruk. F.v. Håvard Hollum, Knut Jonathan Pettersen, Alexander Medrano, Patrick Grønli og Johan Kamfjord. Det vil bli en offisiell innvielse senere som vi kommer tilbake til.

Band og kulturskole

Det var et benkeforslag fra Arbeiderpartiets Kolbjørn Mathisen i kommunestyrets budsjettmøte i desember 2010 som startet det hele.

Etter enstemmig vedtak ble det satt av 150.000 kroner i investeringsbudsjettet for 2011 til musikkbinge, og senere ble det søkt om støtte fra musikkutstyrsordningen både til selve containeren og til utstyr.

Begge søknadene ble innvilget med maksimal støtte, dvs. 50% av totale utgifter, hvilket betyr at kommunen har fått 223.000 i støtte. En slik rockebinge koster ca. 400.000 kroner i innkjøp inkl. mva, og i tillegg har det blant annet påløpt utgifter til frakt, forsikring,fundament, strømtilførsel og internett.

Da det ble klart at de eksterne tilskuddene ble innvilget, sørget kommunestyret for å fullfinansiere prosjektet ved å bevilge ytterligere 77.000 kroner i tillegg til de 150.000 kronene som allerede var på plass.

Stimulere bandaktivitet

Hensikten med den nye bingen er å stimulere musikkinteressen hos barn og unge, og en håper det skal gro fram flere band som kan stå på egne ben. Kulturskolen vil også legge noe av sin aktivitet dit.

Det nye øvingslokalet er plassert like ved Sørfoldhallen. Dette har mange fordeler i forhold til samkjøring med ungdomsklubb og åpen hall for ungdom, samt tilgang til toaletter og vaktmestertilsyn.

Utstyr som er kjøpt inn er høyttalere, mikser, mikrofoner med stativ, kabler, trommer samt bass - og gitarforsterker, med en samlet kostnad på ca. 46.000 kroner.

Vi kommer tilbake til den offisielle innvielsen av bingen.

Sist oppdatert den 09. september 2015