Offisiell åpning

Fredag 9. desember kl. 12.00 skal den nye musikkbingen ved Sørfoldhallen markeres som offisielt åpnet. Det blir tale og bandinnslag, med dørene åpne og høyttalere vendt utover slik at man kan stå ute og overvære den lille åpningsseremonien.

Musikkbingen

Slik ser musikkbingen ut utvendig. Den har vært i bruk noen få ganger siden den ble satt opp, men 9. desember skjer den offisielle innvielsen.

Da vil dørene vi ser her bli åpnet. Inne i selve bingen er det nemlig ikke plass til særlig mange. Det gule bygget i bakgrunnen er Sørfoldhallen.

Bingens far

Kolbjørn Mathisen, AP-representant i kommunestyret,  kan med rette kalles bingens far, siden det var han som lanserte forslaget da kommunestyret behandlet budsjettet ved disse tider i fjor. Han er derfor selvskreven til å holde åpningstalen.

Det er heller ingen hemmelighet at Mathisen er en ivrig forkjemper for ungdomstiltak.

I tillegg til talen blir det bandinnslag v/ elever i kulturskolen.

Alle som har lyst og anledning er velkommen til åpning av musikkbingen fredag 9. desember kl. 12.00. Den ligger ved Sørfoldhallen og Straumen skole.

Har fått tilskudd

Kommunen har fått støtte fra Musikkutstyrsordningen til både binge og utstyr. Bingen kostet ca. 400.000 kroner, og det er kjøpt inn utstyr for ca. 50.000 kroner. I tillegg har det påløpt utgifter til transport og oppsetting, samt installering av strøm og nett etc.

Kulturskolen vil legge noe undervisning til bingen. Dessuten er det meningen at den skal være et øvingstilbud for band, både i og utenom kulturskolen. De som er interessert i øvingstid der, kan kontakte klubb/feltarbeider Espen Olsen på tlf. 468 29352. Han er ansvarlig for bruk og tilsyn med bingen.

Sist oppdatert den 09. september 2015