Tilskudd til råvarestudie

Sørfold kommune har fått 300.000 kroner fra Nordland fylkeskommune til et prosjekt som på sikt kan skape vekst og nye arbeidsplasser. Det handler om bioetanol, som er et miljøvennlig drivstoff basert på trevirke.

Elkem Salten med Lakselva idrettsanlegg i forgrunnen

GJENVINNING. Elkem Salten med en bit av Lakselva idrettsanlegg i forgrunnen. Fotballbanen er oppvarmet ved hjelp av overskuddsvarme fra Elkem Salten.

Nå kan overskuddsenergi fra verket også gi grunnlag for ny og framtidsrettet industri.

Selskap stiftet
Studien skal kartlegge potensialet for økt bruk av biomasse til næringsformål i Nordland fylke, blant annet til bioetanolproduksjon i tilknytning til Elkem Saltens ferrosilisiumanlegg.

I februar i fjor ble Salten Bioetanol AS stiftet, av Elkem Salten, Weyland AS og Sørfold kommune.

Forstudie
Før stiftelsen hadde man gjennomført en forstudie for bygging av industrielt bioetanolanlegg i tilknytning til Elkem Salten.

Sørfold kommune bidro med 600.000 kroner til denne.

Område avsatt i kommunens arealplan
Det østerriske selskapet Desmet Ballestra Ethanol beregnet og tegnet anlegget, ut fra et gitt areral i nærheten av Elkem Salten. Dette området er avsatt til industri i kommunens arealplan.

Videre ble Næringsparken i Bodø leid inn for å gjennomføre et prosjekt knyttet til utarbeidelsen av forretningsplan og investorsøk for Salten Bioetanol AS.

En lignende forstudie om biopelletsproduksjon er gjennomført på Mo, der rapporten konkluderer med at forutsetningene ligger godt til rette for en slik etablering på Mo.

Samarbeid og felles styringsgruppe
Nå ønsker Salten Bioetanol AS og BioMo AS å gå sammen om å kartlegge potensialet for økt bruk av biomasse til næringsformål i Nordland fylke, og det er dette arbeidet som nå har fått tilskudd fra Nordland fylkeskommune.

Det er satt ned en styringsgruppe for prosjektet som består av:

•    Arve Ulriksen og Vidar Nilsen, Elkem Salten
•    Thoralf Lian, Mo Industriinkubator
•    Tine Fredriksen, Nordland fylkeskommune
•    Gerd Bente Jakobsen, næringssjef Sørfold kommune

Nye arbeidsplasser
- Nordland fylkeskommune har sammen med fylkesmannen i Nordland vært en pådriver for dette prosjektet. Fra fylkeskommunens side fordi det bidrar til klima/miljøpolitiske målsettinger, det styrker etablert industri konkurransemessig og skaper ny vekst og arbeidsplasser, heter det i en pressemelding fra Nordland fylkeskommune.

Totale kostnader for kartleggingen er beregnet til 600.000 kroner. Av dette bidrar Salten Bioetanol AS og BioMo AS med 100.000 kroner hver.

Det er også søkt fylkesmannen i Nordland om 100.000 kroner.

Hjørnesteinsbedrift
- Elkem Salten er Sørfolds hjørnesteinsbedrift. Sørfold kommune ser det derfor som svært viktig at bedriften får mulighet til å styrke og videreutvikle sin posisjon, og også legge grunnlag for ny industri, basert på miljøvennlig gjenvinning av overskuddsenergi.

Dette skriver næringssjef Gerd Bente Jakobsen i søknaden til Nordland fylkeskommune som nå er innvilget.

Sist oppdatert den 09. september 2015