Bispevisitas

Sørfold menighet får bispevisitas 23.- 26. oktober. Biskop Tor B. Jørgensen vil blant annet besøke institusjoner, bedrifter og skoler.

Ordinasjonsgudstjeneste

Fra ordinasjonen av sokneprest Guri Lise Stavrum. Biskop Tor B. Jørgensen til venstre foran.

Bedriftsbesøk og kystfort

Bispevisitasen innledes med møte med de ansatte ved kirkekontoret 23. oktober og avrundes med visitasgudstjeneste i Røsvik kirke søndag 26. oktober kl. 11.00.

Det blir også visitasgudstjeneste i Mørsvikbotn kapell, og dette skjer torsdag 23. oktober kl. 18.00.

Ellers legges det opp til bedriftsbesøk, møte med representanter for Sørfold kommune, skolebesøk og omvisning på Røsvik kystfort.

Vi kommer tilbake med detaljert program for bispevisitasen når dette er klart.

Sist oppdatert den 09. september 2015