Dugnad for kulturlandskapet

Det beste tipset for å bekjempe den uønskede planten kjempespringfrø er å luke planten bort før den blomstrer. Men avfallet må destrueres, ikke kastes i kompostbinge eller matavfall.

Anne Marit Isachsen med to uønskede planter

Anne Marit Isachsen fra Norsk Landbruksrådgivning Salten innledet på temamøte på Engan. Til venstre (i hennes høyre hånd) ser vi planten parkslirekne, og til høyre kjempespringfrø.

Flere uønskede planter

Grendelagene i Mørsvik, Styrkesnes og Leirfjorden var spesielt invitert til møte på Engan grendehus i slutten av mai.

Tema på møtet var: Hvordan bli kvitt den uønskede planten kjempespringfrø?

Kjempespringfrø er en hagerømling som er uønsket i kulturlandskapet, fordi den fortrenger vår naturlige flora. 

Men den er ikke den eneste i sitt slag, kunne Anne Marit Isachsen opplyse.

En annen hagerømling er arten parkslirekne, som kan bli hele 4 meter høy, og som dessuten er en flerårig plante og dermed vanskeligere å få bukt med. 

Begge artene finnes i Sørfold, for eksempel på Engan, der møtet ble holdt.

Parkslirekne

Parkslirekne.

Nyttig informasjon

Næringssjef Gerd Bente Jakobsen forteller at møtet var nyttig og vellykket, og drøyt 20 personer fant veien til det koselige grendehuset på Engan.  

De frammøtte var også ute og fant uønskede planter langs grøftekantene på Engan.

Lukes bort før blomstring

–  Anne Marit Isachsen informerte om kjempespringfrø, men hadde også med seg plansjer om andre arter. (Bildet under.)

Hennes beste tips for å bekjempe den uønskede hagerømlingen kjempespringfrø er ganske enkelt å luke planten bort. Men det er viktig at dette skjer på rett tidspunkt, dvs. før den blomstrer, sier Gerd  Bente Jakobsen.

Informasjonsmøte på Engan grendehus

Kastes i restavfallet

Etter møtet har Anne Marit Isachsen vært i kontakt med Iris, der de har registrert at planter som er med i matavfallet kan spire når de blir lagt i komposten deres.

–  De anbefaler derfor å sende uønskede planter med restavfallet i svarte sekker som knytes igjen. Når de deretter går til destruksjon og brennes, er det ingen fare for spredning, sier Gerd Bente Jakobsen.

Av samme årsak må man heller ikke kaste plantene i kompostbinge i egen hage. Der kan de lett slå rot igjen.

Kjempespringfrø

Dette er småplanter av kjempespringfrø.

Grendelagene organiserer

Grendelagene på nordsida organiserer arbeidet med å få bukt med kjempespringfrø i første omgang. De har fått skjema for registrering av bekjempelsen av planten, og vil dele inn områdene sine i roder.

Grendelagene håper mange vil delta i arbeidet.

Mikal Arntzen i Leirfjorden grendeutvalg sier at spredningen på Engan enkelte steder er så stor, at de må ta i bruk kratt- og gressrydder.

Kommunen vil følge opp

Arbeidet med bekjempelse av hagerømlinger vil ta tid, og kommunen vil følge opp dette.

Næringssjef Gerd Bente Jakobsen sier at det også kan  finnes kjempespringfrø andre steder i kommunen enn på nordsida, og hun vil gjerne ha melding om dette. Hun kan treffes på tlf. 905 06 096.

Les mer om:

Bekjempelse av kjempespringfrø

En annen svartelistet hagerømling er rynkerosen. Les mer om dette på nettsidene til Fylkesmannen i Nordland:

Vakker, men uønsket

 

Sist oppdatert den 09. september 2015