Boliger søkes

Sørfold kommune har en del ledige stillinger som skal besettes, men mangler boliger til de nye medarbeiderne. Nå appellerer kommunen til alle private som har leilighet eller hus å leie ut.

Kommunale leiligheter i Stradveien, Straumen

FOR FÅ LEILIGHETER. Dette er de kommunale leilighetene i Strandveien på Straumen, som har fin beliggenhet ved elva. Det ligger også en tilsvarende rekke i Smiveien, og en del leiligheter og hus ellers på Straumen og i kommunen for øvrig. Men det er for få boliger i forhold til behov og etterspørsel.

Boligmangel

I likhet med en del andre distriktskommuner har Sørfold mangel på boliger. Det finnes mange ledige tomter, men av forståelige grunner ønsker ikke nye innflyttere å bygge eller kjøpe i første omgang. De fleste foretrekker å leie, men det er pr. i dag et begrenset tilbud på dette området og lite som er ledig.

Samtidig ønsker kommunen å være behjelpelig med å skaffe bolig ved nyansettelser.

I disse dager skal det blant annet ansettes ny biblioteksjef, IT-ansvarlig samt enhetsledere for Hjemmetjeneste Sør og Sørfold sykehjem. En regner med at det vil oppstå boligbehov for flere av disse nye medarbeiderne, men det er lite som er ledig av kommunale boliger.

Kan du hjelpe oss?

- Derfor går vi med dette ut til privatpersoner. Kunne du tenke deg å leie ut til våre nye ansatte? Vi er interessert i små og store leiligheter, gamle og nye hus, både i Straumenområdet og ellers i kommunen. Og det dreier seg selvsagt om sikre betalere, forsikrer kommunalsjef Lisbeth Fredheim, som ber alle som har husrom å leie ut om å kontakte henne på tlf. 75 68 50 06/ 4682 4305.

Sist oppdatert den 09. september 2015