Bonå bru er reparert

Bonå bru har i perioder vært stengt for kjørende trafikk, men er nå reparert og åpen. Det er satt opp rekkverk, og fundament på begge sider er reparert.

Bonå bru er reparert

Jan Ove Kristiansen ved enhet teknisk/næring kan konstatere at Bonå bru er utbedret. Brua over Bonåelva ligger ved en kommunal bygdevei, ikke riksveien. Foto: Sørfold kommune/ Monica Åsheim.

Inspeksjon avdekket skader

Det var en inspeksjon av bruer og kaier i 2013 som avdekket skader på Bonå bru.

Kommunen benytter firma Safe Control AS til slike inspeksjoner, og de oppsummerte blant annet følgende i sin rapport:

Landkaret på vestside har betydelige sprekker i sidemur/vinge og bakvegg.

Bakveggen er i ferd med å kollapse ved at den presses framover.

Oppstår lett sprekker

Det er svært vanlig at eldre bruer ikke har drenerende masse i fyllingen, men heller leireaktig jord som holder godt på vann. En fylling som holder på mye vann gir stor påkjenning på landkarveggene.

Når i tillegg betongkvaliteten er forholdsvis dårlig og det er lite armering, oppstår det lett sprekker.

Kommunestyret bevilget penger til to bruer

Saken ble lagt fram for kommunestyret 11. februar i år, der det ble antydet en kostnad på 1 million kroner for å få brua reparert.

Kommunestyret bevilget 1 300 000 kroner, til dekning av kostnader både til utbedring av Bonå bru og til utredning av Bakken bru i Nordfjord ved hjelp av konsulent.

Nå er begge disse bruene reparert.

Sist oppdatert den 09. september 2015