Bonnå bru fortsatt stengt

På grunn av reparasjon er Bonnå bru stengt for kjørende trafikk til og med 19. september. Det er mulig å gå over brua, men ikke kjøre.

Bonnåelva

Detter er et annet parti av Bonnåelva enn der hvor den aktuelle brua ligger.

Beboere  er varslet

Både fastboende og hytter er berørt av stengningen, og beboerne er varslet direkte med brev. Det er også satt opp skilt.

Bonnå bru ligger ved Nordheiveien, ikke langt fra det gamle skolehuset i Bonnå.

 

Sist oppdatert den 09. september 2015