Brannøvelser gir trygghet

Styret i Strandmyra borettslag i samarbeid med Sørfold kommune har nylig avholdt brannøvelse for beboerne der. - Å bo hjemme skal oppleves trygt, sier fagleder omsorg Kjell Eilertsen.

Brannøvelse for beboerne i Strandmyra borettslag, foto Sørfold kommune/ Kjell Eilertsen
Går gjennom rutinene. Styreleder i Strandmyra borettslag Tor  Ankjell informerer ved branntavla. En av beboerne følger nøye med. Lengst til høyre står avdelingsingeniør Asbjørn Knutsen. Til venstre vaktmester Roald Larsen, som også var med på brannøvelsen. Strandmyra borettslag ligger på Straumen. Alle foto: Sørfold kommune/ Kjell Eilertsen.
 
Fokus på brannforebyggende tiltak
- De fleste av oss ønsker å kunne bo hjemme lengst mulig, også når alderdommen inntrer, førligheten svikter og behovet for pleie- og omsorgstjenester oppstår.  
 
Brannslangen er på plass, foto Sørfold kommune/ Kjell EilertsenKommunen har ansvaret for å levere pleie- og omsorgstjenester til befolkningen. I Sørfold gjør kommunen sitt beste for at den enkelte kan få oppfylt sitt ønske om å bo hjemme, i tilrettelagte boliger eller i omsorgsboliger, forklarer Eilertsen, som også deltok på brannøvelsen.
 
- Å bo hjemme skal kunne oppleves trygt. Alt for ofte ser vi triste nyhetsoppslag der gamle og funksjonshemmede har omkommet i brann.
 
For kommunen som tjenesteleverandør, er det viktig å ha fokus på brannforebyggende tiltak særlig hos denne befolkningsgruppen. I Sørfold er vi gang. I forbindelse med utarbeidelse av ny pleie- og omsorgsplan er brannforebygging et av mange tema.
 
Hvor kan man søke ly ved brann
Beboerne samlet seg i fellesarealet i byggingen. Her gikk formann Roald Larsen gjennom forhold som man skal være oppmerksom på for å forhindre at brann oppstår, og hvordan man skal forholde seg om ”ulykka” skulle være ute. Én ting er å komme seg ut av bygninger hvor det er brann, men i et land med barskt klima, er det også viktig å vite hvor man skal søke ly.
 
Beboerne i Strandmyra borettslag, foto Sørfold kommune/ Kjell EilertsenRoald Larsen informerer om rutinene i tilfelle brann, og beboerne følger interessert med.
 
Nyttig erfaring
Avslutningsvis ble borettslagets automatisk brannvarslingsanlegg testet. Varsling om brann ved Strandmyra borettslag går nemlig direkte til Salten brann sin sentral.
 
-  Øvelsen ga nyttig erfaring, ikke bare for de som bor i Standmyra, men også for de som arbeider med brannforebygging og de som planlegger og organiserer pleie- og omsorgstjenestene i kommunen, sier Kjell Eilertsen.
Sist oppdatert den 09. september 2015