Budsjett 2015

Formannskapets innstilling til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 ligger til offentlig ettersyn, både her, på servicetorget og på biblioteket. Endelig behandling skjer i kommunestyret 16. desember.

Rådmann Ørjan Higraff

–  Målsettingen er fortsatt å opprettholde et godt tjenestetilbud innenfor alle områder, skriver rådmann Ørjan Higraff blant annet i sitt forord til neste års budsjett.

Fokus på velferdsproduksjon

Rådmannen  peker på at det er nødvendig å iverksette betydelige strukturelle tiltak i kommuneorganisasjonen.

–  Vi bruker mer penger enn både landsgjennomsnittet og kommuner vi kan sammenligne oss med, sier han.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vi blir flere eldre i Sørfold i årene som kommer, samtidig som det blir nedgang i barnetallet i skoler og barnehager.

–  Derfor må vi i sterkere grad ha fokus på kommunens velferdsproduksjon, skriver rådmann Ørjan Hograff, som også poengterer at det fortsatt er et mål å opprettholde et godt tjenestetilbud innenfor alle områder.

På servicetorget og biblioteket

Formannskapet behandlet budsjett og økonomiplan 25. november.  Det er denne innstillingen som nå ligger til ettersyn i 14 dager, slik loven krever.

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 ligger i papirutgave og på servicetorget til ettersyn. Men du kan også laste ned samtlige dokumenter herfra, alle ligger i pdf:

Rådmannens innledning

Spesifisert tiltaksliste budsjett 2015

Formannskapets budsjettbehandling 25. november

Betalingssatser 2015

Gebyrer og betalingssatser teknisk område 2015

Enhetenes mål og budsjettkommentarer

Detaljert driftsbudsjett 2015

Investeringer 2015-2018

Sist oppdatert den 25. september 2015