Buvikveien får hjelp

Rundt påsketider ble Buvika isolert da det oppsto teleløsning og meget dårlige kjøreforhold. Nå har plan – og ressursutvalget bevilget 500.000 kroner til grunnforsterkning på Buvikveien.

Buvikveien i palmehelga

Slik så det ut da Buvikveien var på sitt dårligste i palmehelga.

Kort periode med stengt vei

I april i år var Buvikveien i så dårlig forfatning at den ble stengt.

Reparasjoner ble utført, og veien ble såpass utbedret at den kunne åpne igjen etter noen få dager. Imidlertid var det klart at veien har betydelig behov for grunnforsterkning.

500 meter grunnforsterkes

I sitt møte 26. mai behandlet plan- og ressursutvalget tiltak på kommunale veier i henhold til kommunens veiplan for 2013-2017, og det ble da vedtatt å sette av 500.000 kroner til grunnforsterkning på 500 meter av Buvikveien.

I veiplanen er det satt av 1 million kroner som kan brukes over hele kommunen, og det er fra denne summen midlene til Buvikveien blir hentet.

Tverrpolitisk gruppe

Plan- og ressursutvalget oppnevnte også Roy Larsen (AP/posisjonen) og Erling Pedersen (SP/opposisjonen) som politiske representanter i en gruppe som sammen med teknisk/ næring skal foreta en gjennomgang og foreslå tiltak i veiplan 2015– 2018.

Dette arbeidet gjennomføres før høstens budsjettbehandling.

Saken skal videre til kommunestyret 19. juni.

 

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015