Vil ha tilbake kinoen

Folk i Røsvik vil ha tilbake bygdekinoen, som de mistet i 2003. En facebookgruppe er opprettet til støtte for dette, og har samlet over 100 medlemmer.

Fullt hus på revyforestilling, foto Sørfold kommune.
Dette bildet er fra en revyforestilling i Røsvik. Men kanskje kan kinokvelder også samle fullt hus om et års tid, med nye filmer og stort engasjement?
 
Liv laga
Rigmor Lisøy i Røsvik har sendt brev til kultursjef og ordfører, der hun ber kommunen vurdere gjenåpning av bygdekinoen. Hun mener at Røsvik og nabobygdene har innbyggere nok til å holde bygdekinoen gående, og at publikumssvikten forut for nedleggelsen kan forklares med kollisjon med et teatertilbud for barn og unge som foregikk på den tida.
 
Hun poengterer også at tilgangen på nye filmer for bygdekinoen har tatt seg betydelig opp siden den gang, slik at forutsetningen for god oppslutning er endret.
 
Statlig drift.
Bygdekinoen er en videreføring av det som før het Staten filmsentral. Det er dermed ikke kommunen som driver bygdekinoen eller fatter vedtak om nye spillesteder. – Samtidig er det slik at Bygdekinoen inngår kontrakt med kommunene, og prøver å ta hensyn til ønsker som framkommer. Kontrakten innebærer også en avtale om garantiinntekt, som betyr at det er kommunen som sikrer inntektsgrunnlaget for kinoen gjennom å betale differensen mellom garantibeløp og innkomne billettinntekter, forklarer kultursjef Bente Braaten, som er glad for at bygda vil ha tilbake kinoen.
 
Velvilje
Henvendelsen fra Røsvik er lagt fram for Bygdekinoen sentralt, som svarer at de har lagt spilleplanen for 2010 og utnyttet all kapasitet, men at de stiller seg positiv til prøveforestillinger til høsten og mulig ordinær oppstart i 2011.
Sist oppdatert den 09. september 2015