Bygge i Sørfold

Alle som bygger egen bolig får et tilskudd på 150.000 kroner. Kommunen har mange ledige tomter, med kort vei til skole og barmehage, fin utsikt og turområder som nærmeste nabo.

Boligtomt med utsikt

Både på Straumen og i Røsvik er det mange ledige tomter i boligfelt. Dersom du ønsker å bygge utenom disse, kan du ta kontakt med teknisk/næring på tlf. 75 68 50 00. Der vil du få alle opplysninger om hvor det kan være mulig å bygge.

Søknader om byggetillatelse for bolig har høy prioritet i saksbehandlingen, og søknadene vil bli behandlet så raskt som mulig. Det samme gjelder for søknader om byggetillatelse til næringsformål.

Dersom søknaden gjelder byggetillatelse utenom regulert boligfelt, kan dette ta noe lengre tid p.g.a. jordlovsbehandling, utslippstillatelse m.m.

Når det gjelder skjema, finner du både dette og annen informasjon du trenger på Byggsøk.

På Straumen er det ledige og byggeklare tomter flere steder. Straumen er kommunesenteret i Sørfold. Der ligger Rådhuset med legekontor og bibliotek, samt skole og barnehage, dagligvarebutikk, kaffebar  og aktivitetshus. Alt dette ligger i kort gangavstand til hverandre.

Og ikke minst: Sørfoldhallen, med idrettshall i full håndballbanestørrelse, svømmebasseng og treningsrom med apparater.

Tomter på Straumen med kort vei til flotte turområder:

Ledige tomter under Straumklumpen

Ledige tomter bak skole/barnehage


Ledige tomter i Røsvik

Røsvik er det tidligere kommunesenteret, med Sørfolds vakre hovedkirke, skole, barnehage,  samt Røsvik gamle handelssted. Om sommeren er det hurtigbåtforbindelse fra Røsvik til de fraflyttede idyllene i ytre del av kommunen. Røsvik er også en naturlig innfallsport med båt til nye Sjunkhatten Nasjonalpark. 

Se oversikt over ledige tomter i Røsvik, skravert med gult.

Ledige tomter i Slettveien, Røsvik, innrammet med svart. Tomtene ligger i boligfelt, med flott beliggenhet og kort vei til tursti til Røsvikfjellet. Denne går videre mot Sætervatn og inn i  Sjunkhatten Nasjonalpark. 

Sist oppdatert den 03. november 2016