Bygge i Mørsvik

I Mørsvik etableres det nå et A/S som har som mål å få satt opp minst to eneboliger før jul i år. Interesserte kan henvende seg til Mørsvikbotn grendeutvalg.

Mørsvik med Sildhopnes

Mørsvik med Sildhopnes, som er et aktuelt område for bolibygging. Foto: Petter Larsen.

Mangel på boliger
Det er mange som ønsker å bosette seg i Sørfold, men tilgangen på ledige boliger er meget begrenset.  I kommunal regi er det fokus på dette i forbindelse med prosjekt Sørfold 2030, og også grendeutvalgene engasjerer seg.

I Mørsvik har grendeutvalget nå tatt inititativet til å gjøre noe aktivt med boligmangelen.

- Det etableres et A/S som har som formål å sette opp boliger til de som ønsker å bli fastboende i bygda, forteller Per Reffhaug, som er leder i grendeutvalget.

To nye boliger

Nødvendig etableringskapital er på plass, og selskapet har et konkret mål for 2012: Minst to nye eneboliger.

Interesserte kan henvende seg til Per Reffhaug på tlf. 907 88 134 eller på e-post til perreff@online.no.

Kan bli flere

- Dersom behovet blir større enn vi nå har oversikt over, vil det bli vurdert å utvide antall boliger, sier Reffhaug.

 

 

Sist oppdatert den 30. desember 2015