Bygger gangsti på Helland

Hellvika hytteforening har bygget en flott gangsti fra Geitvikberget mot Hellvika hyttefelt på Helland. Første del er ferdig, og nå søker de om tillatelse til neste byggetrinn av prosjektet.

Gangsti på Helland

Ved hjelp av denne gangstien kommer man seg over den ulendte bergstrekningen langs fjorden ved idylliske Helland. Det er Hellvika hytteforening som har bygd den.

Gangsti med rekkverk

Gangstien er bygd av trykkimpregnert treverk tilpasset naturen i området, og har rekkverk som sikrer brukerne av stien.

Hytteforeningen planlegger en videreføring av gangstien på en strekning litt lenger nord i området. Denne tenkes bygd på samme måte som trinn I, og med en lengde på ca. 60 meter.

De har innhentet tillatelse fra grunneier, og søker nå om byggetillatelse fra Sørfold kommune til byggetrinn II.

Enklere tilgang

- Vi vil minne om at gangstien er åpen for allmenheten, og at gangstien har bidratt til enklere tilgang til Hellands flotte natur for alle brukere, skriver hytteforeningen i sin søknad.

 

Sist oppdatert den 09. september 2015