Søker om støtte

Øyra Camping ligger ved veien til Ragos innfallsport, og mange turister kommer innom for å bruke toalettene, og for å spørre om alt fra kart over nasjonalparken til fergetider og veien til Nordkapp.

Øyra Camping

Naturlig stopp

Øyra Camping (bildet) i Nordfjorden er den første plassen turistene kommer til etter avkjøringen fra E6, når de er på vei til Rago. Det vil derfor være naturlig for mange å stoppe der, for å spørre om ulike ting, men også for å gå på toalettet og handle.

Det er derfor viktig for Øyra Camping å ha lagt til rette med brosjyrer, være oppdatert på rutetider, flo og fjæretabeller, samt at de må beherske fremmedspråk som tysk og engelsk.

Elvefiskere som trenger informasjon om elva og hytte/båtutleie i Rago tar også kontakt med campingen, som lar turister og folk fra nærmiljøet vederlagsfritt benytte badestranda, toalettene, søppeldunkene osv.

Dette gjør det nødvendig med ekstra renhold av toalettene.

Toalettene ved Øyra Camping

Toalettene ved Øyra Camping er rene og innbydende.

Ekstraordinære oppgaver

Øyra Camping har hovedinntektene sine fra faste sesongturister, som bor i campingvogn på plassen. Driverne av campingplassen mener at de på bakgrunn av beliggenheten, tar på seg oppgaver som egentlig ikke ligger til den daglige driften av campingplassen.

De yter service i form av informasjon om nasjonalparken, busstider, fergeruter, overnattingssteder lokalt, og informerer om veien videre til Lofoten eller Nordkapp.

De søker derfor om støtte fra næringsfondet for å kunne ivareta disse  ekstraoppgavene.

Kjøp av tjenester

Sørfold kommunes næringsfond kan ikke brukes til løpende drift av bedrifter eller kommunen, og det kan derfor ikke gis støtte til Øyra Campings ordinære drift. Men kjøp av tjenester ligger innenfor vedtektene for næringsfondet, og dette kan gjelde både turistinformasjon og offentlig toalett.

For 2010 ble det inngått avtale om kjøp av slike tjenester, og siden Øyra Camping oppfattet dette som en avtale som også gjaldt for påfølgende år, har de ikke sendt inn søknad før i september i år.

Skilting

Det innstilles nå på at Sørfold kommune kjøper tjenester for 15.000 kroner eks. moms knyttet til turistinformasjon og offentlig toalett ved Øyra Camping for sesongen 2011. Det settes som vilkår at Øyra Camping fremdeles er tilsluttet destinasjonsselskapet Reiseliv i Hamsuns Rike, og at tilbudet offentlig toalett blir skiltet.

Saken skal behandles i formannskapet 29. november.

Næringssjef Gerd Bente Jakobsen viser fram toalett i Lakshola

Etter at Øvereng Camping ble lagt ned, fikk Sørfold kommune tilskuddsmidler fra Fylkesmannen i Nordland til å ruste opp innfallsporten til Rago med et anlegg i Lakshola, der det er toalett og søppelcontainere.

Her viser en fornøyd næringssjef Gerd Bente Jakobsen fram dette bygget, som ble innviet i fjor. Det ligger der Øvereng Camping tidligere lå, og turstien til Rago starter.

Sist oppdatert den 09. september 2015