Digital mobbing

Mandag 16. og tirsdag 17. april inviteres foresatte og andre interesserte til temakveld på Straumen og i Røsvik. Michal Solheim holder foredrag om digital mobbing, dataspill og sikker bruk av internett.

Ungdom spiller dataspill

Mange timer foran skjermen

Vi bruker stadig mer tid foran dataskjermen. Dette har både positive og negative sider. Teknologien er lett tilgjengelig, og voksne vet ikke alltid hva barna deres holder på med ved PCen.

Velkommen til Rådhussalen, Straumen mandag 16. april eller biblioteket, Røsvik skole tirsdag 17. april, begge steder kl. 18.00:

Michal Solheim holder foredrag om digital mobbing og sikker bruk av internett. Han viser filmsnutter av en del spill og lignende som våre barn ser på.

Ikke moralisering
Hensikten med foredraget er ikke å moralisere, men å øke bevisstheten om hva ulike handlinger på nettet kan medføre.

Arrangør for temakveldene er Straumen skole og Røsvik skole.

Foredragene er åpne for foresatte og andre interesserte fra hele kommunen.

Plakat satt sammen av Michal Solheim

Foto: Michal Solheim

Sist oppdatert den 09. september 2015