Dekningskart for mobil

I kommunestyremøte 21. mars ble Dekningsspesialistens rapport for mobildekning i Sørfold presentert. Av dekningskartet kan du se hvor det er god, svak eller ingen dekning, og det ligger her.

Skilt ved søndre kommunegrense

Dekningsgrad markert med farger

Sørfold kommune skal søke om statlig tilskudd til bredbåndsutbygging.

Det må legges mye arbeid i denne type søknader, og kommunen har knyttet til seg firmaet Dekningsspesialisten AS for å bistå i prosessen.

Første del av av oppdraget var å lage en dekningsrapport for mobildekning.

Denne er ferdig, og daglig leder Kenneth Brødreskift fra Dekningsspesialisten var til stede i kommunestyrets møte 21. mars for å legge fram rapporten.

Denne er nå tilgjengelig her:

Dekningsrapport

I slutten av mars skal Sørfold kommune ha møte med Telenor og Telia, med sikte på å få bedre mobildekning og et mer oppgradert nett.

Se også:

Søker støtte til bredbåndsutbygging

Sist oppdatert den 27. april 2017