Deler ut skolesekker

Statens Vegvesen og trafikksikkerhets-utvalgene i Nordland og Troms viderefører ordningen med utdeling av gratis skolesekker til 1. klassinger. De ber kommunene og skolene informere de foresatte om dette.

1. klassinger ved Røsvik skole har fått skolesekker

Førsteklassingene ved Røsvik skole fikk sekkene sine da de var på innskrivning i mai i fjor. Sekkene er vanntette og godt utstyrt med reflekser.

Aktive skolebarn

Bakgrunnen for tiltaket med gratis skolesekker er kampanjen «Aktive skolebarn», som ut fra helseperspektiv har som mål at barn i størst mulig grad bør gå til skolen hvis forholdene ligger til rette for dette.

Der kan sekkene bidra til bedre trafikksikkerhet for de små.

Sekkene er laget i oransje for at de skal skille seg ut, og for at barna skal synes best mulig på skoleveien.

–  Når andre trafikanter ser et barn med en slik sekk, skal de vite at de har en impulsiv 6-åring foran seg, senke farten og ta hensyn, skriver Statens vegvesen i et brev til kommunene i Nordland og Troms.

Utstyrt med reflekser

Sekkene er laget i vanntett materiale og har anatomisk meis. De er godt utstyrt med reflekser både på bæreremmene og på lokket for god synlighet i mørket.

Ber kommunene og skolene informere

Høsten 2014 begynner ca. 6.500 nye førsteklassinger på skolen i Nordland og Troms.

–  Vi ønsker at de foresatte gjøres kjent med at barna får gratis skolesekk, og ber kommunene sende kopi av dette brevet til de enkelte skolene. Videre ber vi skolene orientere de foresatte, skriver Statens vegvesen, som vedlegger informasjonsskriv til foresatte.

Bekostes av fylkeskommunen

Innkjøp av sekkene bekostes av de respektive fylkeskommunene, mens Statens vegvesen forestår det praktiske rundt utdeling av sekkene.

 

Sist oppdatert den 09. september 2015