Delvis stengt vei over Gyltvik

Den kommunale veien i Gyltvik er delvis stengt på dagtid fra og med mandag 22. august og 3-4 uker framover på grunn av veiarbeid. Når veien er helt stengt, benyttes omkjøring over Kvarv. Skoleskyss går som normalt.

Gyltvik

Delvis stengt på dagtid, åpen ettermiddag, kveld og natt

Veien skal forsterkes med nett og duk, og dette er en fortsettelse av arbeidet som ble påbegynt sommeren 2015.

Avdelingsingeniør Trond Nyquist i Sørfold kommune opplyser at omkjøring over Kvarv benyttes på dagtid i perioder med stengt vei, men at Gyltvikveien er helt åpen mellom kl. 15.00 og 07.00.

Det understrekes at transport av skoleelever ikke vil bli berørt av veistengningen.

Sist oppdatert den 08. september 2016