Delvis vannavstengning på Straumen

Torsdag 18. juli fra kl. 09.00 til 15.00 blir deler av Straumen uten vann grunnet skifte av ventil i pumpestasjon. Dette gjelder området Straumhågen, men også flere områder kan bli berørt.

Straumen vannverk

Kommunalsjef teknisk/næring opplyser at vannet må stenges av fordi det skal skiftes ut en ventil i pumpetasjonen ved Straumen vannverk (bildet).

Området Straumhågen vil bli fri for vann torsdag 18. juli mellom kl. 09.00 og 15.00. 

 Straumhågen omfatter Straumen skole, Straumen barnehage samt boligfelt i området. Vannavstengingen kan også gjelde flere områder.

Det tas også forbehold om tid.

Ønskes ytterligere informasjon, kan man kontakte servicetorget på
tlf. 75 68 50 00.

Sist oppdatert den 09. september 2015