Nytt demensteam er opprettet

Kommunens nye demensteam arbeider for større åpenhet om demenssykdom og vil gi støtte til pasienter og pårørende. Tirsdag 9. oktober kl. 11.30 på Bakeriet kan du høre mer om hva de kan tilby.

Sykepleier Marita Einarsen

Omsorgsplanen
Demensomsorg er et av tiltakene i kommunens pleie – og omsorgsplan for 2011 – 2015, og der framgår det at det skal etableres et demensteam på 4-5 medlemmer.

Dette ble fulgt opp med et eget vedtak i kommunestyret i mars i år, der det også ble satt av en stillingsressurs på 10% til ledelse av teamet.

Fem medlemmer

Nå er vedtaket iverksatt og demensteamet er klart til innsats. Dette består av:

  • Marita Einarsen (bildet), leder av teamet og sykepleier i Hjemmetjeneste nord
  • Evelyn Pettersen, hjelpepleier i Hjemmetjeneste sør
  • Anne Pettersen, vernepleier ved demensavdelingen Sørfold sykehjem, Røsvik
  • Inger Tofte, hjelpepleier ved demensavdelingen Sørfold sykehjem, Røsvik
  • Madeleine Birkelund, ergoterapeut i Sørfold kommune

Samarbeider med legene
Demensteamet samarbeider med legene, og har følgende oppgaver:

  • Informasjon og støtte til pasient og pårørende, både om sykdommen, om støtteordninger og om demensforeningen
  • Kartlegging av funksjonsnivå og hjelpebehov
  • Kartlegging av fysisk og psykisk helse og vurdering av omsorgsnivå.

Du kon kontakte demensteamet på telefon 953 65 235.

Vil du vite mer om dette?

Tirsdag 9. oktober er det igjen klart for tirsdagstreffet på aktivitetshuset Bakeriet på Straumen, som arrangeres annenhver uke. Et fast punkt på disse formiddagene er konsert, kåseri eller nyttig informasjon kl. 11.30.

Og denne gangen er det demens som er dagens tema. Sykepleier Marita Einarsen, som er demensteamets leder, vil informere og svare på spørsmål.

Velkommen!

Som vanlig kjører kommunens aktivitetsbuss fra Kvarv/Nordfjorden og fra Røsvik, og henting/plass bestilles hos Espen Olsen på tlf. 46829352.

Eldres Venner sørger for kaffe og vafler.

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015