Søker diakon/diakoniarbeider

Sørfold kirkelige fellesråd søker diakon/diakoniarbeider i 50% stilling. Stillingen skal særlig styrke menighetens arbeid for barn og unge, og søknadsfristen er 15. november 2012.

Ingrid Santi deler ut bibler

Ingrid Santi er menighetens diakoniarbeider i 50% stilling. Her er hun med og deler ut bibler til femteklassinger. Til høyre står sokneprest Guri-Lise Stavrum.

Sørfold menighet skal tilsette en person som skal videreføre og utvikle diakonien i menigheten. Vi har fra før av diakoniarbeider i 50%, og søker nå etter en person som kan fylle den andre halve stillingen.

 Stillingen skal særlig styrke vårt arbeid for barn og unge og arbeide ut fra de planer og prioriteringer som er fastsatt av menighetsrådet. Arbeidet vil foregå i samarbeid med vår nåværende diakoniarbeider og de øvrige medarbeiderne i Sørfold menighet

Vi søker fortrinnsvis etter en person som fyller krav til tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for diakoner fastsatt i kirkerådet av 20/11 2004.

Kirkerådet kan godkjenne at personer med annen faglig jevngod og relevant utdanning/praksis godkjennes som diakon.

Dersom det ikke melder seg søkere som oppfyller disse kvalifikasjonskravene, er tilsetting som diakoniarbeider aktuelt. Krav til diakoniarbeider er tre-årig høyskoleutdanning.

Søkere må være medlem av Den norske kirke. Det vil bli lagt vekt på samarbeidsevner og personlige egenskaper. Du må disponere bil. Lønn i forhold til kvalifikasjoner i henhold til tariffavtale. Du vil bli innmeldt i pensjonsordning i KLP.

For opplysninger omkring arbeidet; telefon menighetsrådets leder 75 69 55 63 eller diakoniarbeider 75 68 53 73. For ytterligere opplysninger: Ring kirkevergen på tlf 75 68 53 70

Søknadsfrist: 15. november 2012.

Søknad med vitnemål, attester, og referanser  sendes Sørfold kirkelige fellesråd, postboks 26, 8232 Straumen.

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015