Dm-gruppa2017red.jpg

F.v. pianist Sveinar Aase, sanger John Kristian Karlsen og trompetist Ole-Anders Seines.

Distriktsmusikerordningen er en bærebjelke i kulturskolen og kulturlivet i Sørfold. Stillingene er 50 % lærere i kulturskolen, og 50% utøvende musikere. De produserer også skolekonserter for Rikskonsertene.

John Kristian Karlsen  er sanger, pianisten heter  Sveinar Aase  og Ole Anders Seines  er messingblåser. Han dirigerer også Straumen skole- og ungdomskorps.
 
 
Alle tre markerer seg jevnlig i ulike prosjekter og konserter i og utenfor kommunen, også som freelancere. Både John Kristian og Sveinar  høster stor suksess med å folkeliggjøre kjente operaperler, gjerne i form av operapub.  De har også suksess med konsertproduksjoner i forbindelse med Den kulturelle spaserstokken.
 
I 2016 var de  sentrale under Kraftfestivalen i Sørfold, både som utøvende og som instruktører for kulturskolens store musikalprosjekt Marg og bein, kjærlighet over stokk og stein.

I 2017 er de involvert i en rekke prosjekter. Bildet er hentet fra den populære konserten "Den siste mohikaner", der de presenterer velkjente countryhits på norsk, godt mikset med humoristiske kommentarer.

NB! Barneforestillingen Mysteriet i ura selges til barnehager etc. Se oppe til høyre for nærmere informasjon om denne.

 

 
Ønsker du/din bedrift å leie distriktsmusikertjenester fra Sørfold kommune?
 
 • Hvem kan søke om distriktsmusikertjenester?
 • Lag og foreninger, i og utenfor Sørfold, bedrifter og privatpersoner, kan søke.
 • Hva koster det?
 • Timeprisen for lag og foreninger i Sørfold: Kr. 225.-
 • Pris for privatpersoner i Sørfold: Kr. 2.260  pr. musiker pr. oppdrag for oppdrag inntil 10 timer. Dersom oppdraget overstiger 10 timer, betales en timepris på kr. 225 i tilegg til minsteprisen.
 • For bedrifter i Sørfold samt alle typer oppdrgsgivere utenom Sørfold. Kr. 4.520  pr. musiker pr. oppdrag for oppdrag inntil 10 timer. Dersom oppdraget overstiger 10 timer, betales en timepris på kr. 452 i tillegg til timeprisen.
 • I tillegg betaler oppdragsgiver reise og opphold, samt tariffbestemte tillegg for særskilte høytids - og helgedager (pinse, påske etc.). Kvelds/nattilleggTillegg for vanlige helger er innbakt i timeprisen.
 • Høyere pris kan avtales pr. oppdrag, når gjeldende tariff tilsier dette.
 • Hva kan distriktsmusikerne bidra med?
 • Spille- og sangoppdrag, akkompagnement, assistanse i prosjekter. Det kan dreie seg om korte innslag, større samarbeid, egne konserter og lignende.
 • Er det frister for å søke?
 • Det er ingen spesielle søknadsfrister, men søknad bør foreligge senest 1 måned før ønsket opptreden.
 • Søknad om bruk av distriktsmusikertjenester sendes til Kulturskolen i Sørfold, 8226 Straumen eller på E-post til: 
  rhh@sorfold.kommune.no