Diverse styrer og råd

Kommunestyret oppnevner representanter til en rekke styrer, råd og utvalg både i og utenfor kommunen. 23. november 2015 ble det valgt medlemmer til disse utvalgene for 2015 - 2019.

Nasjonalpark og verneområdestyrene:

Lars Kr. Hansen Evjenth

Turid J. Willumstad (vara)

Styret i Strandmyra borettslag:

Tor Ankjell

Turid J. Willumstad (vara)

Salten friluftsråd:

Lars Kr. Hansen Evjenth

Turid J. Willumstad (vara)

Nordlandsmuseet råd:

Lars Kr. Hansen Evjenth

Turid J. Willumstad (vara)

Nordland nasjonalparksenters råd:

Lars Kr. Hansen Evjenth

Turid J. Willumstad (vara)

Styret i Salten kontrollutvalgservice:

Gisle Hansen

Jannike Moen

 

 

Sist oppdatert den 14. januar 2016