Kan få drømmestipend

Jan Terjes drøm er å bli kunstner. Om drømmen blir oppfylt er for tidlig å si, men 16-åringen fra Kvarv er nominert som Sørfolds kandidat til Drømmestipendet 2011, der Norsk Kulturskoleråd deler ut stipend til 100 ungdommer hvert år.

Jan Terje Karlsen, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten

STILTE UT TEGNINGER. Jan Terje Karlsen deltok under årets Ungdommens Kulturmønstring med egne tegninger. Han var en av flere som gikk videre fra lokalmønstringen til fylkesmønstringen.

Flere søkere
Drømmestipendet ble lyst ut med søknadsfrist 1. mars. Ordningen er landsomfattende, og ungdommene sender søknaden til kulturskolen i sin kommune. Så er det kulturskolerektor eller tilsvarende som får det vanskelige oppdraget å velge ut en av søkerne som blir kommuens kandidat videre - og som konkurrerer med mange andre om de 100 stipendiene som blir delt ut av Norsk Kulturskoleråd.

Alle som er født i 1991 eller seinere og som holder på med et eller annet innenfor kunst eller kultur kan søke. Det er med andre ord ingen nedre aldersgrense.

I Sørfold kom det i år inn 3 søknader.

Og det var Jan Terje Karlsen som ble den heldige denne gangen.

Les hva han selv skriver i sin søknad:

Jan Terjes stipendsøknad (link)

Kulturstipend
Som et a propos kan vi også nevne at Sørfold kommunes eget kulturstipend i disse dager blir kunngjort med søknadsfrist 10. mai. Stipendet retter seg mot unge utøvere fra 16 år og oppover som er aktive innnenfor det hele og utvidete kulturbegrep, og også dette stipendet er på 10.000 kroner. De som søker må være hjemmehørende i Sørfold, men kan være midlertidig bosatt i andre kommuner i forbindelse med utdanning e.l.

Egen nyhetssak om kulturstipendet kommer.

 

Sist oppdatert den 09. september 2015