Innføring av elektronisk resept

Elektronisk resept innføres nå gradvis over hele landet. Legekontoret på Straumen er stengt fredag 7. september fra kl. 12.00 og ut dagen for å gjøre de tekniske forberedelsene til dette.

F.v. Hilde Paulsen og Randi Lind

F.v. Hilde Paulsen og Randi Lind arbeider ved legekontoret i Sørfold, som innfører elektronisk resept om kort tid.

Fredag 7. september stenger legekontoret kl. 12.00 og holder stengt ut dagen.

Dette skyldes tekniske forberedelser til innføring av elektroniske resepter.

Ved behov for øyeblikkelig legehjelp, kontakt Fauske legesenter,
tlf. 75 60 09 90/75 64 33 33.

Les mer om e-resept på helsedirektoratets offentlige nettportal

Helsenorge (link)

Helsedirektoratet leder arbeidet

Det er helsedirektoratet som leder arbeidet med innføring av elektronisk resept, og de har som mål at ordningen skal være innført i samtlige kommuner i 2013.

I Nordland startet innføringen i mai i år, og fra da av var samtlige apotek i fylket klare til å ekspedere e-resept. Innføringen i den enkelte kommune skjer gradvis.

Med forbehold om at installeringen går greit, vil legekontoret i Sørfold innføre ordningen fra mandag 10. september

Hva betyr dette for pasientene?
Det er viktig å understreke at innføring av elektronisk resept ikke krever noe som helst av  pasientene. De skal ikke bruke data. Det som skjer, er at legen sender resepten til apoteket via sin datamaskin, og så møter du opp på apoteket og får medisinen din utlevert der som før.

Mange fordeler
Helsedirektoratet skriver på sine nettsider at elektronisk resept vil bidra til tryggere legemiddelbruk, enklere rutiner og bedre utnytting av samfunnets ressurser.

Effektivisering
Legekontorene vil oppleve nedgang i antall pasienter som kommer for å hente resepter som er fornyet uten legekonsultasjon, dette fordi pasienten kan dra direkte til apotek eller bandasjist, skriver de.

 

Sist oppdatert den 09. september 2015