Eiendomsskatt 2014 til ettersyn

Liste over eiendomsskattetakster for Sørfold kommune ligger til offentlig ettersyn på servicetorget, Rådhuset fra 1.til 22. mars..

Statnetts anlegg i Straumvassbotn

I Sørfold skrives det kun ut eiendomsskatt for verker og bruk, ikke private eiendommer. Det er flere kraftverk i kommunen, dette er Statnetts anlegg i Straumvassbotn.

Listen legges ut med hjemmel i Eiendomsskatteloven.

I listen skal det stå hvor stor skattesats som er brukt, og hvor stor den utskrevne skatten er.

Etter loven skal eiendomsskattelisten ligge til offentlig ettersyn i minst 3 uker fra kunngjøringsdato.

Med dette kunngjør vi at eiendomsskattelisten ligger tilgjengelig for offentlig ettersyn på servicetorget, Rådhuset  fra 1. til 22. mars.

 

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015