Eldrefest på Rådhuset

Onsdag 1. oktober kl. 18.00 er det eldrefest på Rådhuset, med underholdning, dans og bevertning. Dette er den internasjonale eldredagen, og Sørfold kommune markerer dagen i samarbeid med flere foreninger.

Trine Lise Jensen og Kjell Eilertsen

I fjor var det også eldrefest på Rådhuset, med gammeldans, trivelig stemning og mer enn 60 deltakere.

Omsorgssjef Kjell Eilertsen byr gjerne opp Trine Lise Jensen til polka i år også.

Samarbeider om markering av eldredagen

Sørfold kommune i samarbeid med Eldres Venner, Sørfold Helsesportslag, Lions og seniorrådet ønsker velkommen til eldrefest  i Rådhussalen onsdag 1. oktober kl. 18.00.

  • Musikk, underholdning, dans
  • Åresalg og bevertning.

NB! Både inngang og bevertning er gratis. Arrangørene vil finansiere noen av utgiftene til dette gjennom åresalg.

Er behjelpelig med skyss

Påmelding til Sørfold kommune, servicekontoret, tlf. 75 68 50 00, senest 29. september. De som trenger skyss, bes si fra om dette når de melder seg på.

 

Sist oppdatert den 09. september 2015