Eldrefest på Rådhuset

Seniorrådet i samarbeid med Eldres Venner, Sørfold Helsesportslag og Lions inviterer til fest for eldre lørdag 1. oktober kl. 18.00 i Rådhussalen. Buviks spiller til dans og underholdning.

Eldrefest på Rådhuset i 2015

Fra fjorårets eldrefest, med trivelig stemning og mye folk.

Servering, loddsalg og dansemusikk

Den tradisjonelle eldrefesten finner sted på FNs internasjonale eldredag.

På programmet står servering og lotteri, samt underholdning og dans.

Populære Buviks orkester står for musikken.

Arrangørene er behjelpelig med skyss fra hele kommunen, med retur når festen er slutt.

Dette vil bli organisert både ved hjelp av kommunens aktivitetsbuss og privatbiler.

Behov for skyss bes meldt til Servicekontoret, Sørfold kommune, tlf. 75 68 50 00.

Velkommen til eldrefest i Rådhussalen lørdag 1. oktober kl. 18.00.


 

Sist oppdatert den 02. oktober 2016