Elektronisk skjema for gravemelding

Enhver som skal utføre gravearbeid, må fylle ut gravemeldingsskjema til Sørfold kommune. Vi kan nå tilby elektronisk skjema for gravemelding, og søknadene behandles fortløpende.

Graving

Vil øke selvbetjeningsmulighetene

Hensikten med gravemelding er at den som skal grave, skal informeres om kabler og rørledninger som finnes i grunnen.

Gravemeldinger har prioritet i kommunen, og behandles fortløpende. Du vil normalt få svar innen en uke.

Sørfold kommune arbeider for å øke selvbetjeningsmulighetene for innbyggerne, og har innført elektronisk skjema for denne tjenesten:

Skjema gravemelding

Vi sørger for at skjemaet blir sendt til stedlig kraftlag, samt andre som kan ha kabler i området. Sammen med skjemaet må det vedlegges et kart som viser hvor graving skal foregå.

Kart

Det må sendes egen gravemelding til Geomatikk for påvisning av ledningsnettet til Telenor, Canal Digital og flere andre netteiere:

Geomatikk, gravemelding

Kryssing av fylkesveg/riksveg krever egen tillatelse

For kryssing av fylkesveg/riksveg, nærmere enn 50 meter, kreves egen tillatelse. Eier av tiltaket kontakter Statens vegvesen for å avklare hvilke tillatelser som gis. Send forespørsel til :

firmapost-nord@vegvesen.no

 eller ring 06640.

For kryssing av kommunal veg kreves tillatelse fra Sørfold kommune, enhet teknisk/næring.

Gebyrfri tjeneste

Når gravemelding er behandlet, får graver tilbakemelding om hvorvidt det fins kabler for strøm eller kommunale vann- og kloakkledninger i graveområdet.

Det kan være behov for at stedlig kraftlag, andre aktører, eller kommunen kommer til gravestedet for å påvise kabler eller rørledninger.

Graving uten gravemelding kan medføre erstatningsansvar.

Gravemelding er pr. nå gebyrfritt i Sørfold kommune.

Ta vare på referansenummeret

Søknaden registreres automatisk hos oss. Du vil få et referansenummer etter registrering. Det er greit å ta vare på nummeret som en kvittering. Ved henvendelse til kommunen kan du vise til referansenummeret.

Kontaktinformasjon

  • Kontaktenhet: Servicekontoret
  • Leder: Lillian Martinussen
  • Telefon: 75 68 50 00
  • Telefaks: 75 68 50 01
  • Epost post@sorfold.kommune.no
  • Postadresse: Rådhuset 8226 Straumen
  • Besøksadresse: Sørfold Rådhus
  • Åpningstid: 09.00 - 15.45 (fra 15.09 - 14.05) 09.00 - 15.00 (fra 15.05 - 14.09)

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015