Mye elg i boligområdene

Det er ikke bare på veiene elgen skaper problemer. På jakt etter mat trekker den også inn i boligområder, og Sørfold kommune har satt inn flere tiltak for å motvirke dette.

Elg, foto Piotr Repnik

PÅ AVVEIE. Skogens konge søker inn i boligområdene på jakt etter lett tilgjengelig mat. Foto: Piotr Repnik.

Runder hver morgen

En fra viltoppsynet kjører hver morgen rundt i boligområdene på Straumen for å se etter elg, med særlig fokus på skole og barnehage.  – Det er viktig å unngå at elgen skremmer barn, sier næringssjef Gerd Bente Jakobsen, som er viltansvarlig i Sørfold kommune.

Ikke jag elgen selv

Hun ber foreldre og andre voksne forklare barna at elgen må få være i fred. Den er ikke et rovdyr, men den kan bli stresset hvis den føler seg truet. – Dette betyr også at man bør overlate til viltmyndighetene å jage den vekk når dette er nødvendig, vi anbefaler ikke at folk flest gjør dette.  Et klart tegn på elg som føler seg truet er at den legger ørene flatt bakover.

De som opplever nærgående elg, kan kontakte Gerd Bente Jakobsen på tlf.
905 06 096 eller Kato Karlsen på tlf. 481 31 135

På jakt etter mat

Hun presiserer at det som gjør elgen nærgående er lett tilgjengelig mat, ikke trang til å omgås mennesker.  Bærbusker og annet i lav høyde er fristende mat for elgen, og det er dette som gjør at den vandrer rundt i hagene.

Dette vil særlig gjelde ku med kalver. Og folk bør unngå å komme mellom ku og kalv, som kan være en uheldig situasjon. 

Saltsteiner og skoghogst

For å øke elgens mattilgang, er det satt i gang hogst i en del skogsområder. Og det er osp, rogn og selje som er elgens livrett.

Kommunen og private har også kjøpt inn saltsteiner og plassert ut i disse områdene. Dermed har man flere virkemidler for å trekke elgen bort fra boligområder og veier.  Dette gjøres flere steder i kommunen.

 –  Da har vi plasser med lett tilgjengelig mat å drive elgen til. Forhåpentlig vil den da holde seg i skogen. Når det gjelder bortjaging av elg, prøver vi å foreta dette på tidspunkter da det ikke er så mye folk ute. Og vi bruker hunder, sier Jakobsen.

Elgveier

Enkelte plasser blir det også kjørt opp elgveier med scooter til disse beiteplassene, slik at skogens konge kan komme seg tilbake til sitt rette element uten å bakse i løssnø.

Kjør forsiktig

Gerd Bente Jakobsen understreker at uansett om det er mye elg i boligområdene, er det likevel elg som krysser vei som er det farligste og største problemet.  – Det er satt opp skilt om ekstra stor elgfare mange steder langs E6, og vi ber folk ta hensyn til disse skiltene og avpasse farten etter føre og værforhold.

Og husk: Hvis du kjører på elg, skal du ringe politiet på tlf. 112.

Sist oppdatert den 09. september 2015