Mye elg i Sjunkhatten

Samme morgen som jakta startet ble den første elgen felt i den nye nasjonalparken. - Jegerne har ikke sett så mye elg i området Sjunkan siden 1970-tallet, sier næringssjef Gerd Bente Jakobsen.

Næringssjef Gerd Bente Jakobsen, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten
Mye elgarbeid. Næringssjef Gerd Bente Jakobsen jobber også med viltforvaltning, og puncher blant annet inn alle opplysninger fra kjevelappene i en database. Det fylles ut slike for alle dyr som felles. Her sitter hun med  kjevelapper fra fjorårets jakt.
  
Liten okse
Det var en okse på 2,5 år som ble skutt lørdag morgen i jaktfeltet Sjunkan, samme dag som jakta startet, dvs.  25. september.  
 
Bestandsplanområder
Det kan i år skytes 104 elger iSørfold, og Jakobsen forteller at høyere fellingskvote har sammenheng med økt bestand av elg. Hun sier også at organisering av jakta ved å dele inn kommunen i bestandsplanområder har gjort jakta mer effektiv, dvs. at fellingsprosenten øker. Den var i fjor på ca. 85 % i Sørfold. Hvert område får tildelt en bestemt kvote dyr som kan felles. Dette skjer pr. 15. juni hvert år.
 
Det er 7 bestandsplanområder i Sørfold:
 
  • Sjunkan/ Ånsvik
  • Sørfold søndre
  • Lappelv/Kalvik
  • Indre Leirfjorden
  • Kobbvatn
  • Mørsvik/ Bonå
  • Hestvik/Movik
 
 
Rørstad
Nytt av året er at det også kan jaktes i området Rørstad/Refsnes. – Det er jaktrettshaverne som har søkt om dette, og det er innvilget. Dette blir et jaktfelt som inngår i bestandsplanområde Hestvik/Movik, sier Gerd Bente Jakbsen.
 
Det er også søkt om utvidet jakttid i dette området, fordi det foregår reinsanking under elgjakta. Elgjakta varer normalt fra 25. september og ut oktober, men for Hestvik/Movik er det søkt om å få perioden utvidet ut november. Det er fylkeskommunen som avgjør dette, men det foreligger foreløpig ikke svar.
 
Kjevelapp for elg, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten
 
Elgkjever
Etter elgjakta får Gerd Bente Jakobsen tilsendt alle kjevene fra samtlige elger som er felt. Til hver kjeve er det festet et kjevelapp (bildet), og så må hun sjekke om opplysningene på kortet stemmer med det som framgår av kjeven. Det er jegeren som fyller ut kortet. – Dette handler blant annet om alderen på elgene, og hensikten er å få kunnskap om utvikling av elgstammen.
 
Sett elg
 ’Sett elg’ er selve kjernen i elgforvaltningen. Jegerne noterer alle observasjoner av elg pr. dag, og i tillegg noteres kjønn og alder på alle dyr som blir skutt.  De registrerer også antall timer de har vært på jakt pr. dag. - Sammen med kjevelappene får vi med dette nyttig kunnskap om elgbestanden, avslutter Gerd Bente Jakobsen.
Sist oppdatert den 09. september 2015