128 fellingstillatelser

Elgjakta er i gang, og samlet fellingskvote for Sørfold er i år på 128 dyr. Dette er flere enn noensinnne, og i enkelte bestandsplanområder er uttaket økt kraftig.

Elgjakt i Sjunkhatten Nasjonalpark

I NASJONALPARKEN. Vi har foreløpig ikke fått inn noen bilder fra årets elgjakt. Dette er fra fjorårets, og viser jaktlaget til Sture Pedersen som felte en elgkokse i Sjunkhatten Nasjonalpark på jaktens første dag.

Forebygge elgpåkjørsler

Det er særlig i området fra grensa mot Fauske i sør og nordover til Kalvik at en har sett behovet for å ta ut flere dyr. Dette for å unngå at elgstammen øker ytterligere, med de konsekvenser dette kan få for eksempelvis trafikkskader og elgtilstrømming til boligområder.

Næringssjef og viltansvarlig Gerd Bente Jakobsen har sendt ut brev, der det tildeles fellingstillatelser til de sju bestandspanområdene i kommunen.

I fjor ble det gitt fellingstillatelse på 104 dyr, med andre ord har det vært en økning på 24 fra 2010 til 2011.

Nytt jaktfelt

I bestandsplanområdet Sørfold Søndre er det opprettet nytt jaktfelt Helland.

Fellingstillatelsene fordeler seg slik:

  • Sjunkan - Ånsvik: 11
  • Lappelv - Kalvik: 34
  • Indre Leirfjord: 15
  • Kobbvatn - Gjerdalen: 16
  • Mørsvikbotn - Bonå: 16
  • Hestvik - Movik: 16
  • Sørfold Søndre: 20.
Sist oppdatert den 09. september 2015