Kun 13 elger unnslapp

Næringssjef og viltansvarlig Gerd Bente Jakobsen har utarbeidet fellingsstatistikk for elgjakta i 2010. 100 av kvoten på 113 dyr ble felt, og dette er det største antall dyr som er felt i en sesong.

Næringssjef og viltansvarlig i Sørfold kommune Gerd Bente Jakobsen, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten
Møysommelig etterarbeid. Næringssjef og viltansvarlig Gerd Bente Jakobsen utarbeider statistikk etter elgjakta. Her sitter hun med noen av kjevelappene.
 
Jaktrekord
Det ble totalt tildelt 113 dyr i Sørfold i 2010, og av dette ble det felt 100.
– Dette er det største antall dyr som er felt i en sesong, forteller Gerd Bente Jakobsen. I løpet av jakta ble det tildelt 8 ekstra dyr til bestandsplanområdene Lappelv – Kalvik (4 dyr) og Sørfold Søndre (3 dyr), samt ett dyr til valdet Steinbakk- Megården.
 
Fellingsprosenten varierer
I gjennomsnitt er fellingsprosenten på 88,5 %. – Og det er mye. Men vi ser at prosenten varierer noe. Det ser ut til at de lureste elgene befinner seg i bestandsplanområde Hestvik – Movik. Der er fellingsprosenten nede i 64,7 %. I samme område var jakttida utvidet med en måned, opplyser næringssjefen.
 
Elgkjever
Etter elgjakta får Gerd Bente Jakobsen tilsendt alle kjevene fra samtlige elger som er felt. Til hver kjeve er det festet en kjevelapp, og så må hun sjekke om opplysningene på kortet stemmer med det som framgår av kjeven. Det er jegeren som fyller ut kortet. – Dette handler blant annet om kjønn, alder og vekt på elgene. Sammen med opplysninger fra "Sett elg"- skjema får vi på denne måten nyttig  kunnskap om utvikling av elgstammen.
 
Samtlige kjever etter årets elgjakt er nå sendt inn. De siste kom inn i midten av desember, og dette er senere enn normalt. Forsinkelsen skyldes at elgjakta i bestandsplanområde Hestvik – Movik hadde varighet ut november.
 
Viktig med høy fellingsprosent
Gerd Bente Jakobsen håper også at høy fellingsprosent bidrar til å forebygge elgpåkjørsler på veiene. - Det er et mål at mest mulig av fellingen skjer i jakttida, sier hun.
 
Last ned og les:
 
Oversikten viser at det ble felt 100 dyr. Men med fratrekk for ett dyr som er felt i Steigen kommune, og påplussing for åtte dyr som er felt i et jaktfelt i Sørfold som tilhører et bestandsplanområde i Fauske kommune, blir det korrekte antall felte dyr i Sørfold 107.
Sist oppdatert den 09. september 2015