Elgjakta er i gang

Viltforvaltningen i Sørfold har tildelt 126 fellingstillatelser for elg i år. Valdet Sjunkan - Ånsvik er utvidet med jaktfeltet Furnes - Hammerfall, og kan skyte et ekstra dyr på grunn av utvidelsen.

F.v. Roy larsen, Nikolai Fagerbakk Larsen og Kjell Larsen

JAKTKLARE. Med båt over Andkilvatnet drar Roy Larsen med sønn og bror til Fagerbakkan for å jakte, der svigerfar venter på hytta. Sittende i båten: Roy og sønnen Nikolai på 91/2 år. Roys tvillingbror Kjell skyver ut båten.

Fagerbakkan er en del av valdet Sørfold søndre. Foto: Hilde Fagerbakk Larsen.

Overført fra Fauske
Området Furnes – Hammerfall har tidligere vært en del av et vald i Fauske kommune. Dette jaktfeltet ble splittet opp våren 2012.

Foran årets elgjakt søkte Sture Pedersen som ansvarlig for valdet Sjunkan – Ånsvik om utvidelse av valdet og fellingstillatelse for et ekstra dyr, og dette er innvilget.

Økt elgstamme
-  Fra viltforvaltningens side er det ønskelig å se arealene samlet for en best mulig forvaltning av elgstammen.

Langs Røsvikveien har en de siste årene hatt økt fare for elgpåkjørsel på grunn av den økte elgstammen, skriver næringssjef og viltansvarlig Gerd Bente Jakobsen i sitt svarbrev til Sture Pedersen.

Økt uttak i 2011
I 2011 var første år i Sørfold at all elgjakt var bestandsplanbasert.  Antall fellingstillatelser var høyt, og det samme var uttaket. Og det ser ut til at dette har hatt effekt: Antall elgpåkjørsler langs veiene var betydelig redusert i fjor vinter.

Samarbeidsorgan
Det er opprettet et samarbeidsorgan mellom kommunens viltforvaltning og lederne av alle valdene.

På grunn av økt elgbestand i store deler av kommunen vil samarbeidsrådet arbeide for revisjon av målsettingene for hjorteviltforvaltningen og endring av minsteareal.

Innsamling av kjever
Gerd Bente Jakobsen har sendt brev til lederne av valdene. Der minner hun om at det skal samles inn kjever fra alle felte dyr, og dette skal gjøres innen 10 dager etter jaktas slutt.

Sett elg
Sett elg-skjema skal også fylles ut og sendes inn, og i tillegg er det ønskelig at alle jaktfelt fyller ut slaktevektskjema.

I 2012 er det for første gang mulig for jaktlederne selv å gå inn og registrere Sett elg fortløpende. Dette kan være svært nyttig for forvaltningen av det enkelte området.

Statistikk på nettet
Man kan også gå inn på Hjorteviltregisteret og se hva som finnes av statistikk for den enkelte kommune.

7 vald
Det er i alt sju vald med bestandsplaner i Sørfold. Innenfor disse valdene er det i alt 41 jaktfelt. Her er en oversikt over valdene, og antall dyr som tillates felt for hvert område, 126 til sammen:

  • Sjunkan – Ånsvik: 12
  • Lappelv – Kalvik: 30
  • Indre Leirfjord: 15
  • Kobbvatn – Gjerdalen: 16
  • Mørsvikbotn – Bonå: 17
  • Hestvik – Movik: 16
  • Sørfold søndre: 20

 

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015