En av to går i kulturskolen

Hele 134 elever har fått plass i kulturskolen foran neste skoleår. Dermed går halvparten av alle grunnskoleelever i Sørfold i kulturskolen.

Sangelev Nora og lærer John Kristian

De som har plass, beholder den
De som har plass i kulturskolen fra før, og som ønsker å fortsette med samme fag eller instrument, beholder plassen til den sies opp skriftlig.

Dette gjelder for eksempel Nora Kjær Olsen (bildet), som var sangelev hos John Kristian Karlsen forrige skoleår og vil fortsette med dette. Bildet er fra årets kulturskolefestival, nærmere bestemt konsert på Røsvik samfunnshus. Og det er John Kristian som akkompagnerer Nora.

Elever med plass som ikke ønskes endret, trenger med andre ord ikke å foreta seg noe som helst i forbindelse med det årlige opptaket.

Noen få på venteliste foreløpig
Men alle som ønsker ny eller endret plass, må søke innen 1. mai, og disse har nå fått brev om hvilket tilbud de er satt opp på.

Kulturskoleleder Ragnhild Hansen forteller at for øyeblikket står noen få elever på venteliste. Disse kommer da i tillegg til de 134 som er nevnt.

Svarfristen for de som har fått plass, er 1. august, og erfaringsmessig er det noen som takker nei. Dermed kan det bli mulig å få inn også de som står på venteliste, men dette er ikke avklart foreløpig.

Har et mål om kulturskole uten venteliste
–  Vi har et mål om å tilby plass i kulturskolen til alle barn og unge som ønsker det, og vi setter alle krefter inn for å få dette til. Men det er ikke alle som kan få oppfylt sitt førstevalg, og dermed kan det også være noen som takker nei. Slik vil det alltid være, sier hun.

Gitar og band
51 elever har gitar som førstevalg. Men også piano, dans og sang er populært.

21 elever har meldt seg på sang, og 18 vil spille tromme.

Gitarelever og lærer

Gitarlærer Ørjan Kines bak) med noen av sine elever.

Kreativt verksted fortsetter
Det prosjektbaserte tilbudet kreativt verksted med Sissel Horndal som lærer fortsetter. I fjor lærte deltakerne japansk bokbinding, og de arbeidet med tegning og maling. Alle fem som var med i fjor ønsker å fortsette, og i tillegg har det meldt seg tre nye søkere til dette tilbudet.

Elever på kreativt verksted foran utstilling

Karoline og Reidar trives på kreativt verksted. På bordet bak dem ser vi litt av elevkunsten som ble stilt ut under kulturskolefestivalen, og dette er fra Kobbelv vertshus, der en av festivalens 9 konserter foregikk.

Kulturskole i medvind
Det er ingen fare for at Ragnhild Hansen blir arbeidsledig i undervisningsdelen av sin stilling i kulturskolen, siden 14 elever ønsker å spille fløyte.

Hun forteller også at det ligger an til 3 band. Denne aktiviteten har fått et betydelig oppsving i løpet av det siste året.

Et oppsving har også hele kulturskolen hatt. Elevtallet er fordoblet siden 2009, og fra forrige skoleår til neste ligger det an til en økning på ca. 13 elever.

Oppstartsmøte med elever og foresatte
Kulturskolelederen ønsker alle velkommen til nytt kulturskoleår.

I uke 34 blir det møter med elever og foresatte, og undervisningen starter mandag 26. august.

De som venter på plass, vil få beskjed i løpet av første halvdel av august.

 

Sist oppdatert den 09. september 2015