En flott gjeng på tur

Røsvik skole har som mål at elevene på ungdomstrinnet skal på tur i både Rago og Sjunkhatten, og årets tur gikk til Rago. –Godt humør og ingen klager, sier lærerne som var med.

Alle samlet

Alle elevene samlet. Samtlige foto: Røsvik skole.

Samtlige elever på ungdomstrinnet var med

23 elever ved ungdomstrinnet brukte den første skoleuka til 3-dagers tur i ville og vakre Rago nasjonalpark.

Med på turen var også 3 lærere og 2 fedre. I tillegg deltok en naturveileder fra Nordland Nasjonalparksenter det første døgnet. 

Lærerne forteller at det var en flott gjeng å være på tur med. Alle var i godt humør, og ingen klagde på tross av tunge sekker og slitne skuldre og ben.

Stor sekk

Tunge sekker, men ingen klaget.

Bratt terreng

Bratt terreng.

Årets kull er det største skolen har hatt med på tur i Rago, og samtlige deltok.

Gjengen ved hytta

Her er gjengen ved hytta

Kveldsstemning

Trolsk kveldsstemning

Opplevelser og læring

–Man oppnår mye med å dra på en slik tur, både naturkunnskap og sosialt, skriver Røsvik skole på sin hjemmeside, og trekker fram noen av målene med å tilbringe flere dager sammen i nasjonalparken:

Elevene skal:

  •  Praktisere friluftsliv i ulike naturmiljø.
  •  Gjøre rede for ferdsel i en nasjonalpark.
  •  Planlegge og gjennomføre turer med overnatting ute.
  •  Utvikle egne ferdigheter, ta ansvar for felles arbeid.
  •  Få erfaring, oppleve mestring.
  •  Få kunnskap om sine medelever, skape sosiale relasjoner.
  •  Samarbeide om oppgaver ute i naturen.
  •  Oppleve glede ved å bruke naturen.

På tur

På tur

Pause

Pause

Min nasjonalpark

Røsvik skole har siden 2015 vært med i prosjektet «min nasjonalpark».  En naturveileder fra nasjonalparksenteret var derfor også med det første døgnet, og underviste om Rago nasjonalpark.

Det er et mål i dette prosjektet at barna skal bli bedre kjent med sin nærmeste nasjonalpark.

Om få år er det bygdas barn som sitter i styre og stell, og som skal forvalte de lokale verneområdene.

I tillegg til å bli kjent med sin nasjonalpark er det også knyttet mange mål fra Kunnskapsløftet inn i prosjektet.

Undervisningsøkt

Undervisningsøkt

Elevene hadde med egne telt, og de slo leir rett ved vannet. Fisking, fjelltur, bading, undervisningsøkt om Rago, quiz og relasjonsskapende aktiviteter var noe av det elevene opplevde på turen.

Les mer og se flere bilder på Røsvik skoles hjemmeside:

Høsttur til Rago nasjonalpark

 

Sist oppdatert den 28. september 2017