Endelig spillemidler

Etter mange års venting kan skytterlaget i Sørfjorden endelig juble. De har fått 210.000 kroner i spillemidler til elektroniske skiver.

Skyting i Sørfjorden

Arkivbilde fra skytteranlegget i Sørfjorden fra ca. 2009, da  kommunens ferieklubb var på besøk.

Sju års venting
Idrettsleder Steinar Strand mener å huske at skytterlaget første gang søkte om spillemidler i 2005. Dermed har de stått i kø i sju år. Søknaden ble godkjent allerede første året, men det er stort avvik mellom samlet søknadssum og statlige spillemidler til diposisjon.

Dermed er det vanlig at søkerne må søke flere ganger før de når opp.

Prioritert øverst
I årets runde var søknaden fra Sørfjord og omegn skytterlag prioritert øverst blant søknadene fra Sørfold. Dette har nok økt sjansen til å få penger.

Vesentlig forbedring
-  Elektroniske skiver innebærer at man ikke trenger så mange funksjonærer til stede. Med et manuelt opplegg må de ha anvisere ved hver skive, som manuelt registrerer hvor skytterne treffer. Med elektroniske skiver kan man se på en skjerm hvor man treffer, forklarer Strand.

4 avslag
Dette var den eneste søknaden på ordinære idrettsanlegg som ble innvilget. Fauske og Sørfold Jeger - og fiskerforening fremmet 3 søknader som gjelder det nye anlegget i Buvika - klubbhus, haglebane og riflebane.

Dette var nye søknader, og her ble det avslag for samtlige.

Avslag ble det også for et annet prosjekt som i likhet med skytterlaget i Sørfjorden har stått i kø i mange år, nemlig nytt kunstgress på Lakselva. Dette ble utført i 2007.

Friluftsliv
Men spillemidlene omfatter også en annen kategori, nemlig tilskudd til friluftsformål. Her får Sørfold kommune tilskudd til prosjektene Sti med historie og helsefremmende barnehager.

I tillegg er det Sørfolds tur til å være vertskap for Basecamp Salten i år. Dette skjer 7.- 9. september, og som vanlig er det bevilget friluftsmidler til basecampen fra fylkeskommunen.


 

Sist oppdatert den 09. september 2015