Velkommen til slåttedag

Onsdag 20. juli blir det slåttedag på Engan, som er åpen for alle. Det er også planer om informasjonssti og nye idéer for bruk av Engan grendehus som ressurssenter. Utvalgte kulturlandskap engasjerer og inspirerer.

F.v. Mikal Arntzen og Terje Nystabakk, foto Reidar Waage

KLARE MED LJÅEN. Disse to og resten av ungdomslaget Heim på Engan inviterer til slåttedag på gammeldags vis 20. juli. Bildet er tatt i Kjelvika under den offisielle åpningen av Utvalgte kulturlandskap i jordbruket i august 2009, og viser f.v. Mikal Arntzen og Terje Nystabakk.

Levendegjøring og formidling

-  Dette handler om å levendegjøre prosjektet ved å invitere folk inn i kulturlandskapet, forteller næringssjef Gerd Bente Jakobsen, som er med i arbeidsgruppa for utvalgte kulturlandskap.

Engan/Ørnes og Kjelvik er Nordlands bidrag til dette landsomfattende prosjektet, sammen med et kystområde på Helgeland.

Gammeldags slåttedag

Onsdag 20. juli fra kl. 10.00 er det klart for slåttedag. Da blir det ljåslått, hesjing, raking og kveting. Hva sistnevnte er, vet ikke webredaktøren, til tross for både bondebakgrunn og 26 år i Sørfold.  Men hun vil gjerne ha ordet forklart.

Uansett: Alle som har ljå bes ta den med, og dagen avsluttes med slåttgrøt på Engan grendehus.

Det koster ingenting å delta, og påmelding kan skje til Karin Karlsen,
tlf. 917 98255 eller Terje Nystabakk, tlf. 481 50078. Arrangør er UL Heim i samarbeid med Utvalgte kulturlandskap i jordbruket.

Rundløype

Sørfold kommune har fått tilskudd fra fylkesmannen i Nordland til informasjonssti gjennom landskapet.

-  Stien vil ta utgangspunkt i eksisterende veier og stier som mennesker og dyr har laget. Planen er å lage en rundløype der det går en øvre løype med utsikt, sier Gerd-Bente Jakobsen.

Skjøtsel

Hun presiserer at en betydelig del av kulturlandskapsprosjektet dreier seg om den jobben de to gårdbrukerne gjør med skjøtsel av kulturlandskapet.  Øvrige grunneiere i området er også representert i arbeidsgruppa, og Nordlandsmuseet som driftsansvarlig for Kjelvika er også med.

Engan grendehus, foto Mikal Arntzen

IDYLLISK. Dette er Engan grendehus.  Inngangen er på baksiden, og har universell utforming.

Grendehuset som ressurssenter

Det har også vært møte med UL Heim, som er sammenslått med Engan grendehusforening og står som eier av grendehuset.

– Det har kommet fram mange gode idéer om å bruke huset som utstillingsvindu og ressurssenter for kulturlandskapsprosjektet. Her tenker vi oss bilder og utstillinger, og kanskje sommerkafé neste sommer.

Nordre Sørfold Husflidslag er også bruker av huset, og de trenger et sted å lagre vever og annet utstyr.  

Hvis det i tillegg kan foregå litt produksjon der, kan dette være med og markedsføre Blåloftet, som er lagets utsalg av husflid på Kobbelv Vertshus.

Rehabilitering

Det er også planer om gradvis rehabilitering av grendehuset, men dette er foreløpig ikke finansiert.  – Det er viktig at huset fortsatt kan være et samlingspunkt og smykke for bygda, samtidig som det har en sentral plass i prosjektet.  

Trappa trenger utbedring, og gjerdet rundt huset skal fjernes. Dette stammer fra tida da det var barnehage der. Det er også planer om parkeringsplass ved siden av huset, sier næringssjef Gerd-Bente Jakobsen.

Opprinnelig var dette et skolehus.

Engan-dagan

Den siste helga i juli går Engan-dagan av stabelen. Da blir det blant annet orientering i grendehuset om Utvalgte kulturlandskap i jordbruket v/ Arnstein Brekke og Gerd-Bente Jakobsen.

Sist oppdatert den 09. september 2015